Μετοχές

ΚΟΥΑΛ

Ονομασία μετοχής QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
18 Ιουλ 2024 1,268 0,63 23.959 1,27 1,24 30.088,27 43 1,26
17 Ιουλ 2024 1,26 -0,63 44.912 1,29 1,254 57.216,14 101 1,278
16 Ιουλ 2024 1,268 -1,55 39.536 1,294 1,262 50.263,1 66 1,294
15 Ιουλ 2024 1,288 8,97 239.723 1,288 1,19 297.963,34 336 1,19
12 Ιουλ 2024 1,182 -0,67 23.533 1,2 1,18 27.990,66 54 1,192
11 Ιουλ 2024 1,19 -0,67 28.288 1,206 1,182 33.804,65 74 1,206
10 Ιουλ 2024 1,198 0,67 49.122 1,21 1,176 58.472,79 111 1,18
9 Ιουλ 2024 1,19 -0,17 62.256 1,198 1,172 73.492,13 110 1,182
8 Ιουλ 2024 1,192 1,02 58.590 1,21 1,172 69.737,41 91 1,2
5 Ιουλ 2024 1,18 -1,01 57.615 1,218 1,178 68.444,57 108 1,2
4 Ιουλ 2024 1,192 -1,81 174.131 1,24 1,168 208.226,39 268 1,21
3 Ιουλ 2024 1,214 -1,30 20.656 1,24 1,208 25.218,63 50 1,24
2 Ιουλ 2024 1,23 0,16 22.399 1,24 1,21 27.489,18 65 1,216
1 Ιουλ 2024 1,228 2,33 33.164 1,248 1,22 40.717,46 89 1,22
28 Ιουν 2024 1,2 -3,23 66.731 1,252 1,2 80.803,59 95 1,252
27 Ιουν 2024 1,24 -0,96 45.228 1,28 1,228 56.174,51 102 1,264
26 Ιουν 2024 1,252 -2,95 63.458 1,308 1,244 80.867,76 110 1,298
25 Ιουν 2024 1,29 5,91 209.463 1,3 1,2 264.876,27 309 1,22
21 Ιουν 2024 1,218 7,03 143.707 1,218 1,138 170.153,51 194 1,138
20 Ιουν 2024 1,138 5,76 380.687 1,194 1,106 437.555,22 540 1,108
19 Ιουν 2024 1,076 -5,28 246.837 1,148 1,07 270.300,34 427 1,148
18 Ιουν 2024 1,136 -0,70 86.758 1,158 1,12 98.496,78 166 1,152
17 Ιουν 2024 1,144 0,53 80.103 1,15 1,108 90.495,25 154 1,14
14 Ιουν 2024 1,138 -5,17 282.570 1,234 1,12 326.685,84 442 1,188
13 Ιουν 2024 1,2 -6,25 377.143 1,308 1,19 469.913,25 612 1,308
12 Ιουν 2024 1,28 12,28 235.756 1,29 1,13 291.850,77 372 1,14
11 Ιουν 2024 1,14 -1,38 58.216 1,166 1,14 66.906,5 102 1,158
10 Ιουν 2024 1,156 -1,20 60.671 1,172 1,154 70.636,07 86 1,168
7 Ιουν 2024 1,17 -0,51 33.725 1,186 1,17 39.676,6 65 1,176
6 Ιουν 2024 1,176 -1,84 22.983 1,2 1,176 27.223,53 54 1,192

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων