Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 143 50 55 15 23 Πράξεις 27.668 Αξία € 78,82 εκ
Με πράξεις 120 Όγκος 11.756.682 Χρημ/κή αξία € 102,06 δις
Τιμή € 0,48
Αλλαγή 9,09%
Τιμή € 0,595
Αλλαγή 7,21%
Τιμή € 50
Αλλαγή 4,17%
Τιμή € 37,4
Αλλαγή 3,89%
Τιμή € 0,158
Αλλαγή 3,27%
Τιμή € 4,63
Αλλαγή 3,12%
Τιμή € 14,16
Αλλαγή 2,98%
Τιμή € 1,75
Αλλαγή 2,34%
Τιμή € 8,49
Αλλαγή 2,34%
Τιμή € 14,35
Αλλαγή 2,14%
Τιμή € 1,675
Αλλαγή 2,13%
Τιμή € 3
Αλλαγή 2,04%
Τιμή € 1,27
Αλλαγή 2,01%
Τιμή € 8,38
Αλλαγή 1,95%
Τιμή € 0,54
Αλλαγή 1,89%
Τιμή € 2,12
Αλλαγή 1,87%
Τιμή € 1,91
Αλλαγή 1,87%
Τιμή € 1,1
Αλλαγή 1,85%
Τιμή € 3,64
Αλλαγή 1,82%
Τιμή € 6,88
Αλλαγή 1,78%
Τιμή € 1,216
Αλλαγή 1,67%
Τιμή € 28,44
Αλλαγή 1,57%
Τιμή € 37,5
Αλλαγή 1,52%
Τιμή € 6,03
Αλλαγή 1,34%
Τιμή € 1,65
Αλλαγή 1,23%
Τιμή € 6,83
Αλλαγή 1,19%
Τιμή € 2,77
Αλλαγή 1,09%
Τιμή € 1,718
Αλλαγή 1,06%
Τιμή € 5,23
Αλλαγή 0,97%
Τιμή € 11,35
Αλλαγή 0,89%
Τιμή € 4,6
Αλλαγή 0,88%
Τιμή € 2,51
Αλλαγή 0,80%
Τιμή € 3,83
Αλλαγή 0,79%
Τιμή € 0,256
Αλλαγή 0,79%
Τιμή € 0,937
Αλλαγή 0,75%
Τιμή € 18,26
Αλλαγή 0,72%
Τιμή € 8,28
Αλλαγή 0,68%
Τιμή € 3,02
Αλλαγή 0,67%
Τιμή € 1,65
Αλλαγή 0,61%
Τιμή € 11,18
Αλλαγή 0,54%
Τιμή € 11,7
Αλλαγή 0,52%
Τιμή € 3,809
Αλλαγή 0,50%
Τιμή € 6,11
Αλλαγή 0,49%
Τιμή € 21,6
Αλλαγή 0,47%
Τιμή € 1,74
Αλλαγή 0,46%
Τιμή € 1,29
Αλλαγή 0,39%
Τιμή € 2,81
Αλλαγή 0,36%
Τιμή € 3,2
Αλλαγή 0,31%
Τιμή € 6,96
Αλλαγή 0,29%
Τιμή € 7,6
Αλλαγή 0,26%
Τιμή € 2,32
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 7,82
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,35
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 15,1
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,59
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,28
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 11,6
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,278
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 4,13
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,14
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,37
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,8
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 340
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,7
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,152
Αλλαγή -0,17%
Τιμή € 1,582
Αλλαγή -0,25%
Τιμή € 12
Αλλαγή -0,33%
Τιμή € 16,6
Αλλαγή -0,36%
Τιμή € 15,02
Αλλαγή -0,40%
Τιμή € 4,89
Αλλαγή -0,41%
Τιμή € 0,402
Αλλαγή -0,49%
Τιμή € 0,79
Αλλαγή -0,63%
Τιμή € 4,05
Αλλαγή -0,74%
Τιμή € 5,12
Αλλαγή -0,78%
Τιμή € 1,962
Αλλαγή -0,81%
Τιμή € 27,08
Αλλαγή -0,88%
Τιμή € 1,12
Αλλαγή -0,89%
Τιμή € 8,5
Αλλαγή -0,93%
Τιμή € 4,04
Αλλαγή -0,98%
Τιμή € 5,96
Αλλαγή -1,00%
Τιμή € 23,9
Αλλαγή -1,04%
Τιμή € 2,69
Αλλαγή -1,10%
Τιμή € 2,59
Αλλαγή -1,15%
Τιμή € 2,42
Αλλαγή -1,22%
Τιμή € 31,4
Αλλαγή -1,26%
Τιμή € 7,85
Αλλαγή -1,26%
Τιμή € 2,23
Αλλαγή -1,33%
Τιμή € 8,6
Αλλαγή -1,38%
Τιμή € 0,69
Αλλαγή -1,43%
Τιμή € 1,232
Αλλαγή -1,44%
Τιμή € 12,1
Αλλαγή -1,63%
Τιμή € 0,948
Αλλαγή -1,86%
Τιμή € 0,367
Αλλαγή -1,87%
Τιμή € 3,855
Αλλαγή -1,91%
Τιμή € 6,44
Αλλαγή -1,98%
Τιμή € 8,64
Αλλαγή -2,04%
Τιμή € 2,35
Αλλαγή -2,08%
Τιμή € 12,1
Αλλαγή -2,10%
Τιμή € 5,09
Αλλαγή -2,12%
Τιμή € 1,79
Αλλαγή -2,19%
Τιμή € 1,858
Αλλαγή -2,21%
Τιμή € 31,68
Αλλαγή -2,22%
Τιμή € 1,53
Αλλαγή -2,24%
Τιμή € 0,512
Αλλαγή -2,66%
Τιμή € 0,35
Αλλαγή -2,78%
Τιμή € 0,68
Αλλαγή -2,86%
Τιμή € 5,34
Αλλαγή -2,91%
Τιμή € 0,265
Αλλαγή -2,93%
Τιμή € 0,95
Αλλαγή -2,96%
Τιμή € 1,61
Αλλαγή -3,01%
Τιμή € 10,95
Αλλαγή -3,10%
Τιμή € 2,38
Αλλαγή -3,25%
Τιμή € 0,33
Αλλαγή -3,51%
Τιμή € 1,44
Αλλαγή -4,00%
Τιμή € 7,85
Αλλαγή -4,27%
Τιμή € 8,43
Αλλαγή -4,31%
Τιμή € 1,545
Αλλαγή -5,21%
Τιμή € 1,305
Αλλαγή -5,43%
Τιμή € 0,155
Αλλαγή -9,88%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων