Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 145 47 9 8 81 Πράξεις 1.896 Αξία € 2,99 εκ
Με πράξεις 64 Όγκος 728.863 Χρημ/κή αξία € 82,28 δις
Τιμή € 1,12
Αλλαγή 7,69%
Τιμή € 1,13
Αλλαγή 6,60%
Τιμή € 26,66
Αλλαγή 5,13%
Τιμή € 2,56
Αλλαγή 3,64%
Τιμή € 11,2
Αλλαγή 2,75%
Τιμή € 3,44
Αλλαγή 2,69%
Τιμή € 1,635
Αλλαγή 2,51%
Τιμή € 0,684
Αλλαγή 2,40%
Τιμή € 2,46
Αλλαγή 2,07%
Τιμή € 5,95
Αλλαγή 2,06%
Τιμή € 1,484
Αλλαγή 1,99%
Τιμή € 3,13
Αλλαγή 1,95%
Τιμή € 5,482
Αλλαγή 1,86%
Τιμή € 3,4
Αλλαγή 1,80%
Τιμή € 5,87
Αλλαγή 1,73%
Τιμή € 2,37
Αλλαγή 1,72%
Τιμή € 2,105
Αλλαγή 1,69%
Τιμή € 4,25
Αλλαγή 1,67%
Τιμή € 1,3135
Αλλαγή 1,62%
Τιμή € 0,708
Αλλαγή 1,43%
Τιμή € 0,365
Αλλαγή 1,39%
Τιμή € 2,686
Αλλαγή 1,36%
Τιμή € 13,79
Αλλαγή 1,32%
Τιμή € 13,16
Αλλαγή 1,23%
Τιμή € 5,86
Αλλαγή 1,21%
Τιμή € 1,352
Αλλαγή 1,20%
Τιμή € 4,675
Αλλαγή 1,19%
Τιμή € 17
Αλλαγή 1,19%
Τιμή € 0,342
Αλλαγή 1,18%
Τιμή € 0,531
Αλλαγή 1,14%
Τιμή € 0,552
Αλλαγή 1,10%
Τιμή € 9,49
Αλλαγή 0,96%
Τιμή € 4,145
Αλλαγή 0,85%
Τιμή € 0,998
Αλλαγή 0,81%
Τιμή € 0,54
Αλλαγή 0,75%
Τιμή € 4,26
Αλλαγή 0,71%
Τιμή € 8,94
Αλλαγή 0,68%
Τιμή € 15,71
Αλλαγή 0,64%
Τιμή € 35,9
Αλλαγή 0,62%
Τιμή € 1,91
Αλλαγή 0,53%
Τιμή € 2,06
Αλλαγή 0,49%
Τιμή € 1,09
Αλλαγή 0,46%
Τιμή € 2,23
Αλλαγή 0,45%
Τιμή € 6,82
Αλλαγή 0,44%
Τιμή € 6,8
Αλλαγή 0,29%
Τιμή € 7,49
Αλλαγή 0,27%
Τιμή € 23,16
Αλλαγή 0,26%
Τιμή € 1,79
Αλλαγή 0,22%
Τιμή € 26,09
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 354
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,24
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,64
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,29
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,02
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 7,4
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 12,86
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 11,85
Αλλαγή -0,42%
Τιμή € 2
Αλλαγή -0,50%
Τιμή € 14,97
Αλλαγή -0,53%
Τιμή € 5,98
Αλλαγή -0,66%
Τιμή € 5,63
Αλλαγή -0,71%
Τιμή € 4,11
Αλλαγή -0,72%
Τιμή € 6,05
Αλλαγή -0,82%
Τιμή € 2,945
Αλλαγή -1,01%
Τιμή € 9,63
Αλλαγή -1,43%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων