Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 153 58 46 19 30 Πράξεις 35.332 Αξία € 82,24 εκ
Με πράξεις 123 Όγκος 27.178.468 Χρημ/κή αξία € 71,19 δις
Τιμή € 6,9
Αλλαγή 18,97%
Τιμή € 3,095
Αλλαγή 7,47%
Τιμή € 1,75
Αλλαγή 5,42%
Τιμή € 10
Αλλαγή 5,26%
Τιμή € 0,953
Αλλαγή 4,84%
Τιμή € 2,52
Αλλαγή 4,13%
Τιμή € 0,26
Αλλαγή 4,00%
Τιμή € 0,11
Αλλαγή 3,77%
Τιμή € 2,135
Αλλαγή 3,14%
Τιμή € 24,5
Αλλαγή 2,94%
Τιμή € 1,871
Αλλαγή 2,80%
Τιμή € 0,736
Αλλαγή 2,79%
Τιμή € 0,93
Αλλαγή 2,65%
Τιμή € 13,96
Αλλαγή 2,65%
Τιμή € 0,195
Αλλαγή 2,63%
Τιμή € 0,708
Αλλαγή 2,61%
Τιμή € 2,56
Αλλαγή 2,40%
Τιμή € 3,765
Αλλαγή 2,31%
Τιμή € 1,635
Αλλαγή 2,19%
Τιμή € 1,992
Αλλαγή 2,15%
Τιμή € 1,92
Αλλαγή 2,13%
Τιμή € 12,52
Αλλαγή 2,12%
Τιμή € 7,78
Αλλαγή 2,10%
Τιμή € 3,9
Αλλαγή 2,09%
Τιμή € 0,499
Αλλαγή 1,84%
Τιμή € 1,115
Αλλαγή 1,83%
Τιμή € 3,93
Αλλαγή 1,81%
Τιμή € 7,4
Αλλαγή 1,79%
Τιμή € 0,816
Αλλαγή 1,75%
Τιμή € 0,64
Αλλαγή 1,59%
Τιμή € 6,5
Αλλαγή 1,56%
Τιμή € 0,702
Αλλαγή 1,45%
Τιμή € 1,075
Αλλαγή 1,42%
Τιμή € 2,27
Αλλαγή 1,34%
Τιμή € 6,2
Αλλαγή 1,31%
Τιμή € 24,3
Αλλαγή 1,25%
Τιμή € 1,2145
Αλλαγή 1,21%
Τιμή € 16,97
Αλλαγή 1,19%
Τιμή € 1,31
Αλλαγή 1,16%
Τιμή € 0,574
Αλλαγή 1,06%
Τιμή € 0,227
Αλλαγή 0,89%
Τιμή € 17,15
Αλλαγή 0,88%
Τιμή € 1,2015
Αλλαγή 0,88%
Τιμή € 4,64
Αλλαγή 0,87%
Τιμή € 1,17
Αλλαγή 0,86%
Τιμή € 4,35
Αλλαγή 0,81%
Τιμή € 20,44
Αλλαγή 0,79%
Τιμή € 6,14
Αλλαγή 0,66%
Τιμή € 22,68
Αλλαγή 0,62%
Τιμή € 6,13
Αλλαγή 0,49%
Τιμή € 2,26
Αλλαγή 0,44%
Τιμή € 2,39
Αλλαγή 0,42%
Τιμή € 0,34
Αλλαγή 0,29%
Τιμή € 3,71
Αλλαγή 0,27%
Τιμή € 7,64
Αλλαγή 0,26%
Τιμή € 10,3
Αλλαγή 0,19%
Τιμή € 7
Αλλαγή 0,14%
Τιμή € 4,4
Αλλαγή 0,11%
Τιμή € 0,41
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 4,82
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,5
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,59
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 15,5
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,68
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,64
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 4,7
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,1
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 14,44
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,489
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,2
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 4,58
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,18
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 8,4
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,48
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,53
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,5
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,072
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,955
Αλλαγή -0,26%
Τιμή € 0,692
Αλλαγή -0,29%
Τιμή € 0,63
Αλλαγή -0,32%
Τιμή € 6,24
Αλλαγή -0,32%
Τιμή € 17,38
Αλλαγή -0,34%
Τιμή € 13,95
Αλλαγή -0,36%
Τιμή € 2,52
Αλλαγή -0,40%
Τιμή € 14,94
Αλλαγή -0,40%
Τιμή € 2,48
Αλλαγή -0,40%
Τιμή € 2,32
Αλλαγή -0,43%
Τιμή € 0,446
Αλλαγή -0,45%
Τιμή € 1,762
Αλλαγή -0,45%
Τιμή € 2,15
Αλλαγή -0,46%
Τιμή € 3,73
Αλλαγή -0,53%
Τιμή € 6,39
Αλλαγή -0,62%
Τιμή € 22,1
Αλλαγή -0,63%
Τιμή € 7,65
Αλλαγή -0,65%
Τιμή € 1,242
Αλλαγή -0,80%
Τιμή € 3,56
Αλλαγή -0,84%
Τιμή € 3,55
Αλλαγή -0,84%
Τιμή € 1,822
Αλλαγή -0,87%
Τιμή € 6,68
Αλλαγή -0,89%
Τιμή € 0,82
Αλλαγή -0,97%
Τιμή € 47,2
Αλλαγή -1,26%
Τιμή € 0,3
Αλλαγή -1,32%
Τιμή € 5,18
Αλλαγή -1,33%
Τιμή € 3,8
Αλλαγή -1,55%
Τιμή € 0,448
Αλλαγή -1,75%
Τιμή € 1,6
Αλλαγή -1,84%
Τιμή € 1,01
Αλλαγή -1,94%
Τιμή € 7,3
Αλλαγή -2,01%
Τιμή € 0,715
Αλλαγή -2,05%
Τιμή € 0,1464
Αλλαγή -2,92%
Τιμή € 2,66
Αλλαγή -2,92%
Τιμή € 6,4
Αλλαγή -3,03%
Τιμή € 1,1
Αλλαγή -3,93%
Τιμή € 1,516
Αλλαγή -4,05%
Τιμή € 0,514
Αλλαγή -4,10%
Τιμή € 1,84
Αλλαγή -4,17%
Τιμή € 2,08
Αλλαγή -4,81%
Τιμή € 0,19
Αλλαγή -5,00%
Τιμή € 0,452
Αλλαγή -7,38%
Τιμή € 0,045
Αλλαγή -7,98%
Τιμή € 0,0225
Αλλαγή -8,16%
Τιμή € 1,07
Αλλαγή -9,32%
Τιμή € 0,28
Αλλαγή -9,68%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων