Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 154 41 61 14 38 Πράξεις 22.815 Αξία € 41,30 εκ
Με πράξεις 116 Όγκος 12.093.845 Χρημ/κή αξία € 59,39 δις
Τιμή € 0,025
Αλλαγή 19,05%
Τιμή € 0,47
Αλλαγή 10,85%
Τιμή € 4,9
Αλλαγή 6,06%
Τιμή € 0,958
Αλλαγή 5,27%
Τιμή € 0,3
Αλλαγή 3,81%
Τιμή € 1,03
Αλλαγή 3,21%
Τιμή € 2,06
Αλλαγή 3,00%
Τιμή € 3,6
Αλλαγή 2,86%
Τιμή € 0,18
Αλλαγή 2,86%
Τιμή € 1,59
Αλλαγή 2,58%
Τιμή € 0,766
Αλλαγή 2,41%
Τιμή € 0,496
Αλλαγή 2,06%
Τιμή € 3,02
Αλλαγή 2,03%
Τιμή € 1,63
Αλλαγή 1,88%
Τιμή € 0,0915
Αλλαγή 1,67%
Τιμή € 5,18
Αλλαγή 1,57%
Τιμή € 2,645
Αλλαγή 1,54%
Τιμή € 5,58
Αλλαγή 1,45%
Τιμή € 14,4
Αλλαγή 1,41%
Τιμή € 2,96
Αλλαγή 1,37%
Τιμή € 1,955
Αλλαγή 1,30%
Τιμή € 7,34
Αλλαγή 1,24%
Τιμή € 6,88
Αλλαγή 1,18%
Τιμή € 0,75
Αλλαγή 1,08%
Τιμή € 0,626
Αλλαγή 0,97%
Τιμή € 11,28
Αλλαγή 0,89%
Τιμή € 0,464
Αλλαγή 0,87%
Τιμή € 1,745
Αλλαγή 0,87%
Τιμή € 0,514
Αλλαγή 0,78%
Τιμή € 1,54
Αλλαγή 0,65%
Τιμή € 17,5
Αλλαγή 0,57%
Τιμή € 2,11
Αλλαγή 0,48%
Τιμή € 0,874
Αλλαγή 0,46%
Τιμή € 0,458
Αλλαγή 0,44%
Τιμή € 5
Αλλαγή 0,40%
Τιμή € 0,275
Αλλαγή 0,36%
Τιμή € 0,58
Αλλαγή 0,35%
Τιμή € 0,0296
Αλλαγή 0,34%
Τιμή € 3,15
Αλλαγή 0,32%
Τιμή € 0,1955
Αλλαγή 0,26%
Τιμή € 1,372
Αλλαγή 0,15%
Τιμή € 6,8
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,88
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 16
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 5,26
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 10,08
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,45
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,394
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,495
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,14
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,822
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,254
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,5
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,345
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,52
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 13,67
Αλλαγή -0,07%
Τιμή € 0,8834
Αλλαγή -0,11%
Τιμή € 21,73
Αλλαγή -0,14%
Τιμή € 6,48
Αλλαγή -0,15%
Τιμή € 0,096
Αλλαγή -0,21%
Τιμή € 14,9
Αλλαγή -0,27%
Τιμή € 14,68
Αλλαγή -0,27%
Τιμή € 1,63
Αλλαγή -0,31%
Τιμή € 1,664
Αλλαγή -0,36%
Τιμή € 16,85
Αλλαγή -0,41%
Τιμή € 23,4
Αλλαγή -0,43%
Τιμή € 1,165
Αλλαγή -0,43%
Τιμή € 0,464
Αλλαγή -0,43%
Τιμή € 1,695
Αλλαγή -0,59%
Τιμή € 3,38
Αλλαγή -0,59%
Τιμή € 8,75
Αλλαγή -0,68%
Τιμή € 4,09
Αλλαγή -0,73%
Τιμή € 1,526
Αλλαγή -0,78%
Τιμή € 5,64
Αλλαγή -0,79%
Τιμή € 3,68
Αλλαγή -0,81%
Τιμή € 3,04
Αλλαγή -0,82%
Τιμή € 5,4
Αλλαγή -0,92%
Τιμή € 0,857
Αλλαγή -0,92%
Τιμή € 2,1
Αλλαγή -0,94%
Τιμή € 2,01
Αλλαγή -0,99%
Τιμή € 0,714
Αλλαγή -1,11%
Τιμή € 3,36
Αλλαγή -1,18%
Τιμή € 12,59
Αλλαγή -1,25%
Τιμή € 2,28
Αλλαγή -1,30%
Τιμή € 0,747
Αλλαγή -1,32%
Τιμή € 1,11
Αλλαγή -1,33%
Τιμή € 3,47
Αλλαγή -1,42%
Τιμή € 4,6
Αλλαγή -1,50%
Τιμή € 0,0965
Αλλαγή -1,53%
Τιμή € 6,1
Αλλαγή -1,61%
Τιμή € 0,59
Αλλαγή -1,67%
Τιμή € 0,45
Αλλαγή -1,75%
Τιμή € 1,96
Αλλαγή -1,75%
Τιμή € 2,75
Αλλαγή -1,79%
Τιμή € 2,08
Αλλαγή -1,89%
Τιμή € 2,54
Αλλαγή -2,12%
Τιμή € 1,37
Αλλαγή -2,14%
Τιμή € 0,448
Αλλαγή -2,18%
Τιμή € 0,798
Αλλαγή -2,21%
Τιμή € 1,86
Αλλαγή -2,36%
Τιμή € 15,3
Αλλαγή -2,42%
Τιμή € 0,686
Αλλαγή -2,56%
Τιμή € 1,071
Αλλαγή -2,64%
Τιμή € 0,56
Αλλαγή -2,78%
Τιμή € 1,155
Αλλαγή -2,94%
Τιμή € 1,59
Αλλαγή -3,17%
Τιμή € 0,6
Αλλαγή -3,23%
Τιμή € 4,72
Αλλαγή -3,28%
Τιμή € 0,934
Αλλαγή -3,71%
Τιμή € 2,14
Αλλαγή -4,04%
Τιμή € 45,4
Αλλαγή -4,22%
Τιμή € 8,2
Αλλαγή -5,75%
Τιμή € 1,19
Αλλαγή -6,30%
Τιμή € 0,288
Αλλαγή -9,43%
Τιμή € 0,418
Αλλαγή -18,84%
Τιμή € 0,148
Αλλαγή -20,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων