Μετοχές

ΚΥΡΙΟ

Ονομασία μετοχής ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
21 Ιουν 2024 1,11 -0,89 750 1,11 1,08 822,25 9 1,085
20 Ιουν 2024 1,12 4,19 1.971 1,12 1,08 2.146,15 11 1,095
19 Ιουν 2024 1,075 -7,33 42.167 1,15 1,075 46.563,4 129 1,135
18 Ιουν 2024 1,16 2,65 781 1,16 1,125 889,57 11 1,135
17 Ιουν 2024 1,13 -4,64 1.076 1,175 1,12 1.233,27 17 1,12
14 Ιουν 2024 1,185 1,72 109.550 1,185 1,12 129.708,71 42 1,155
13 Ιουν 2024 1,165 -4,51 2.581 1,22 1,165 3.026,12 16 1,22
12 Ιουν 2024 1,22 0,00 3.270 1,22 1,22 3.989,4 12 1,22
11 Ιουν 2024 1,22 -0,81 2.550 1,23 1,21 3.115,75 5 1,215
10 Ιουν 2024 1,23 0,82 49.830 1,235 1,215 61.275,9 91 1,215
7 Ιουν 2024 1,22 -2,01 11.540 1,23 1,2 14.044,27 36 1,22
6 Ιουν 2024 1,245 1,22 6.717 1,245 1,21 8.234,02 39 1,23
5 Ιουν 2024 1,23 -1,99 65.106 1,26 1,21 80.756,38 94 1,24
4 Ιουν 2024 1,255 -6,34 4.672 1,305 1,225 5.929,19 39 1,305
3 Ιουν 2024 1,34 0,00 3.175 1,35 1,305 4.252,13 8 1,34
31 Μαϊ 2024 1,34 0,00 0 - - 0 0 -
30 Μαϊ 2024 1,34 -0,37 1.350 1,34 1,275 1.736,25 8 1,28
29 Μαϊ 2024 1,345 0,00 0 - - 0 0 -
28 Μαϊ 2024 1,345 3,07 1.300 1,35 1,31 1.715,25 7 1,315
27 Μαϊ 2024 1,305 -5,43 2.774 1,355 1,305 3.725,14 25 1,35
24 Μαϊ 2024 1,38 3,76 2.050 1,38 1,34 2.795,5 6 1,34
23 Μαϊ 2024 1,33 0,00 3.626 1,33 1,315 4.787,62 10 1,32
22 Μαϊ 2024 1,33 -1,12 7.187 1,34 1,29 9.443,27 38 1,31
21 Μαϊ 2024 1,345 -3,58 2.454 1,39 1,345 3.315,97 16 1,35
20 Μαϊ 2024 1,395 1,09 3.000 1,4 1,39 4.192 3 1,4
17 Μαϊ 2024 1,38 2,22 5.420 1,385 1,32 7.322,52 18 1,37
16 Μαϊ 2024 1,35 -2,17 5.649 1,38 1,345 7.632,4 21 1,38
15 Μαϊ 2024 1,38 2,99 5.540 1,38 1,335 7.426,18 19 1,34
14 Μαϊ 2024 1,34 -3,25 3.280 1,39 1,34 4.452,08 16 1,39
13 Μαϊ 2024 1,385 -1,07 7.240 1,385 1,34 9.796,15 26 1,37

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων