Μετοχές

ΛΑΝΑΚ

Ονομασία μετοχής ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
20 Ιουν 2024 0,91 0,00 0 - - 0 0 -
19 Ιουν 2024 0,91 1,11 200 0,92 0,905 181,65 3 0,905
18 Ιουν 2024 0,9 -3,23 1.700 0,92 0,9 1.532 3 0,9
17 Ιουν 2024 0,93 -2,11 500 0,93 0,93 465 1 0,93
14 Ιουν 2024 0,95 -0,52 1.120 0,95 0,895 1.004,78 7 0,895
13 Ιουν 2024 0,955 0,00 0 - - 0 0 -
12 Ιουν 2024 0,955 0,00 0 - - 0 0 -
11 Ιουν 2024 0,955 -3,05 3.205 0,955 0,91 2.922,13 9 0,91
10 Ιουν 2024 0,985 0,00 0 - - 0 0 -
7 Ιουν 2024 0,985 0,00 0 - - 0 0 -
6 Ιουν 2024 0,985 0,00 0 - - 0 0 -
5 Ιουν 2024 0,985 0,00 0 - - 0 0 -
4 Ιουν 2024 0,985 3,14 100 0,985 0,985 98,5 2 0,985
3 Ιουν 2024 0,955 0,00 0 - - 0 0 -
31 Μαϊ 2024 0,955 1,60 190 0,955 0,95 181,05 2 0,95
30 Μαϊ 2024 0,94 4,44 110 0,94 0,935 103,3 2 0,935
29 Μαϊ 2024 0,9 -4,76 9.096 0,99 0,9 8.328,59 18 0,945
28 Μαϊ 2024 0,945 -5,50 801 0,965 0,93 756,47 7 0,955
27 Μαϊ 2024 1 0,00 0 - - 0 0 -
24 Μαϊ 2024 1 -1,96 2.215 1 0,975 2.167,75 15 0,975
23 Μαϊ 2024 1,02 2,00 100 1,03 1,02 102,02 2 1,02
22 Μαϊ 2024 1 -4,76 1.195 1,02 1 1.210,95 9 1,02
21 Μαϊ 2024 1,05 -0,94 692 1,05 1 700,02 9 1
20 Μαϊ 2024 1,06 -0,93 17 1,06 1,01 17,67 4 1,01
17 Μαϊ 2024 1,07 0,00 0 - - 0 0 -
16 Μαϊ 2024 1,07 0,00 0 - - 0 0 -
15 Μαϊ 2024 1,07 0,00 0 - - 0 0 -
14 Μαϊ 2024 1,07 0,94 130 1,08 1,02 137,45 4 1,02
13 Μαϊ 2024 1,06 0,00 1.844 1,06 1,03 1.921,04 16 1,04

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων