Μετοχές

ΕΤΕ

Ονομασία μετοχής ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
18 Ιουν 2024 8,1 3,24 2.369.435 8,13 7,85 19.062.173,92 3.780 7,85
17 Ιουν 2024 7,846 -0,56 872.146 8,01 7,792 6.868.292,51 1.785 8
14 Ιουν 2024 7,89 -1,10 2.048.714 8,02 7,76 16.143.137,87 3.846 8
13 Ιουν 2024 7,978 -2,42 1.148.815 8,196 7,952 9.210.485,3 1.965 8,176
12 Ιουν 2024 8,176 -1,40 1.721.040 8,288 8,176 14.150.080,18 2.508 8,236
11 Ιουν 2024 8,292 -0,46 1.508.196 8,476 8,25 12.575.449,89 3.021 8,36
10 Ιουν 2024 8,33 0,80 1.421.511 8,33 8,1 11.683.419,92 2.496 8,11
7 Ιουν 2024 8,264 2,97 1.711.474 8,264 8,06 14.056.747,24 2.890 8,09
6 Ιουν 2024 8,026 1,47 1.478.087 8,196 8,018 11.927.611,47 2.562 8,06
5 Ιουν 2024 7,91 0,66 2.383.611 7,964 7,762 18.794.870,45 3.665 7,898
4 Ιουν 2024 7,858 -2,99 1.152.786 8,106 7,858 9.173.229,46 2.358 8,06
3 Ιουν 2024 8,1 1,50 558.039 8,17 8,014 4.521.176,61 1.136 8,03
31 Μαϊ 2024 7,98 -1,72 7.819.892 8,082 7,934 62.435.455,12 4.221 8,082
30 Μαϊ 2024 8,12 0,05 1.913.884 8,278 8,07 15.589.309,78 3.457 8,18
29 Μαϊ 2024 8,116 -3,27 3.088.881 8,384 8,116 25.321.614,15 3.515 8,34
28 Μαϊ 2024 8,39 -1,18 1.709.563 8,49 8,35 14.377.316,01 2.759 8,402
27 Μαϊ 2024 8,49 2,34 814.443 8,49 8,296 6.864.395,38 1.399 8,296
24 Μαϊ 2024 8,296 -0,17 1.411.483 8,386 8,21 11.690.043,93 2.646 8,28
23 Μαϊ 2024 8,31 -0,60 1.233.958 8,398 8,246 10.263.921,57 2.147 8,36
22 Μαϊ 2024 8,36 -1,07 1.478.675 8,474 8,336 12.404.325,69 2.869 8,432
21 Μαϊ 2024 8,45 -0,82 5.945.561 8,592 8,432 50.606.329,09 2.591 8,5
20 Μαϊ 2024 8,52 0,73 2.106.466 8,588 8,45 17.905.397,76 2.870 8,46
17 Μαϊ 2024 8,458 1,29 2.526.899 8,65 8,35 21.383.592,2 3.851 8,38
16 Μαϊ 2024 8,35 -1,76 2.745.326 8,478 8,31 22.929.006,91 3.254 8,47
15 Μαϊ 2024 8,5 4,17 2.790.835 8,5 8,2 23.456.134,76 4.491 8,21
14 Μαϊ 2024 8,16 1,12 1.527.915 8,198 8,072 12.418.161,27 2.243 8,08
13 Μαϊ 2024 8,07 -0,37 1.368.477 8,128 8,016 11.031.551,1 1.991 8,07
10 Μαϊ 2024 8,1 0,25 1.237.644 8,124 8 10.006.127,06 1.599 8,08
9 Μαϊ 2024 8,08 -0,74 4.213.859 8,14 8,048 34.108.367,97 2.568 8,14

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων