Μετοχές

ΦΡΛΚ

Ονομασία μετοχής FOURLIS Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ)
Όνομα εισηγμένης FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
23 Φεβ 2024 4,2 -0,71 45.980 4,28 4,1 192.519,16 217 4,28
22 Φεβ 2024 4,23 -0,47 42.883 4,29 4,2 182.235,66 260 4,27
21 Φεβ 2024 4,25 0,00 60.263 4,285 4,22 256.590,71 295 4,25
20 Φεβ 2024 4,25 1,43 125.471 4,27 4,09 530.313,76 308 4,19
19 Φεβ 2024 4,19 -0,12 39.395 4,195 4,135 164.767,19 137 4,17
16 Φεβ 2024 4,195 2,57 113.967 4,2 4,09 476.817,2 333 4,09
15 Φεβ 2024 4,09 -0,73 113.651 4,13 4,07 464.941,81 320 4,1
14 Φεβ 2024 4,12 -1,67 60.430 4,185 4,09 249.201,26 295 4,17
13 Φεβ 2024 4,19 0,36 157.459 4,205 4,105 658.740,48 392 4,195
12 Φεβ 2024 4,175 1,58 93.992 4,19 4,11 392.600,44 336 4,11
9 Φεβ 2024 4,11 0,24 67.690 4,175 4,11 280.731,94 353 4,145
8 Φεβ 2024 4,1 -0,97 74.841 4,14 4,09 307.784,37 286 4,1
7 Φεβ 2024 4,14 -0,12 79.251 4,18 4,1 328.905,61 319 4,16
6 Φεβ 2024 4,145 -1,07 87.608 4,22 4,09 362.647,84 363 4,2
5 Φεβ 2024 4,19 -0,24 115.275 4,21 4,12 480.371,15 413 4,2
2 Φεβ 2024 4,2 1,20 126.714 4,245 4,17 532.867,47 475 4,185
1 Φεβ 2024 4,15 2,22 78.990 4,15 4,04 325.496,36 310 4,04
31 Ιαν 2024 4,06 1,25 161.603 4,14 4,045 660.320,23 390 4,065
30 Ιαν 2024 4,01 -1,35 212.421 4,1 3,975 849.964,8 473 4,1
29 Ιαν 2024 4,065 -2,98 109.901 4,175 4,02 448.464,53 411 4,15
26 Ιαν 2024 4,19 0,72 82.697 4,2 4,155 346.258,1 290 4,19
25 Ιαν 2024 4,16 0,60 116.349 4,23 4,16 487.459,16 438 4,205
24 Ιαν 2024 4,135 4,16 332.325 4,235 3,99 1.373.351,55 924 4,01
23 Ιαν 2024 3,97 0,51 475.467 4 3,945 1.883.911,03 707 3,95
22 Ιαν 2024 3,95 -1,25 281.402 4,04 3,94 1.112.921,82 429 4
19 Ιαν 2024 4 0,00 367.851 4,02 3,98 1.470.868,51 424 4
18 Ιαν 2024 4 0,50 287.582 4,01 3,98 1.149.752,12 373 4
17 Ιαν 2024 3,98 -1,49 75.641 4,095 3,98 304.496,83 375 4,055
16 Ιαν 2024 4,04 -2,18 87.797 4,16 4,035 359.418,97 393 4,16
15 Ιαν 2024 4,13 -0,96 16.767 4,23 4,13 69.658,49 96 4,21

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων