Μετοχές

CNLCAP

Ονομασία μετοχής CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ- Δ.Ο.Ε.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ. - Δ.Ο.Ε.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
8 Δεκ 2023 7,4 -2,63 702 7,6 7,25 5.182,4 16 7,45
7 Δεκ 2023 7,6 3,40 882 7,8 7,25 6.513,3 18 7,4
6 Δεκ 2023 7,35 2,80 1.945 7,45 7,15 14.183,95 62 7,15
5 Δεκ 2023 7,15 -0,69 162 8 7,1 1.160,7 7 8
4 Δεκ 2023 7,2 -1,37 110 7,25 7,2 792,5 2 7,25
1 Δεκ 2023 7,3 1,39 718 9 7,2 5.240,3 13 7,2
30 Νοε 2023 7,2 -2,70 7 7,2 7,2 50,4 2 7,2
29 Νοε 2023 7,4 3,50 1.750 7,65 7,25 13.015,45 20 7,25
28 Νοε 2023 7,15 1,42 628 7,45 7 4.487,25 7 7
27 Νοε 2023 7,05 -0,70 76 7,05 7,05 535,8 2 7,05
24 Νοε 2023 7,1 -0,70 115 7,1 7,1 816,5 2 7,1
23 Νοε 2023 7,15 0,00 440 7,2 7,05 3.144,7 6 7,15
22 Νοε 2023 7,15 3,62 1.110 7,15 6,8 7.775 11 6,9
21 Νοε 2023 6,9 -3,50 4.207 7,05 6,75 29.033,8 29 7,05
20 Νοε 2023 7,15 0,00 53 7,15 7,1 376,95 3 7,1
17 Νοε 2023 7,15 -2,72 1.496 7,35 7 10.640,85 22 7,3
16 Νοε 2023 7,35 -2,00 498 7,5 7,3 3.678 10 7,4
15 Νοε 2023 7,5 -0,66 1 7,5 7,5 7,5 1 7,5
14 Νοε 2023 7,55 -2,58 1.994 8 7,35 15.081,05 31 7,75
13 Νοε 2023 7,75 -17,55 1.746 9 7,65 14.845,05 21 8,95
10 Νοε 2023 9,4 29,66 3.050 9,4 7,15 26.882,2 20 7,15
9 Νοε 2023 7,25 5,07 2.748 7,25 6,95 19.574,95 43 6,95
8 Νοε 2023 6,9 -2,82 500 7,05 6,8 3.462 6 7,05
7 Νοε 2023 7,1 2,90 804 7,25 7 5.723,8 12 7
6 Νοε 2023 6,9 0,00 169 6,9 6,9 1.166,1 2 6,9
3 Νοε 2023 6,9 0,00 919 7,05 6,85 6.356,95 19 6,85
2 Νοε 2023 6,9 -2,13 200 7 6,9 1.390 2 7
1 Νοε 2023 7,05 -0,70 300 7,1 7 2.110 3 7,1
31 Οκτ 2023 7,1 0,00 0 - - 0 0 -
30 Οκτ 2023 7,1 -1,39 200 7,1 7,1 1.420 2 7,1

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων