Μετοχές

ΠΛΑΘ

Ονομασία μετοχής ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
17 Μαϊ 2024 4,05 0,12 25.413 4,08 4,01 102.389,28 120 4,015
16 Μαϊ 2024 4,045 0,12 26.083 4,06 4,03 105.627,92 93 4,05
15 Μαϊ 2024 4,04 0,00 41.781 4,065 4,02 169.456,19 175 4,05
14 Μαϊ 2024 4,04 0,87 26.189 4,065 4 105.547,32 124 4
13 Μαϊ 2024 4,005 0,00 26.151 4,03 3,99 104.941,91 121 4
10 Μαϊ 2024 4,005 0,12 18.432 4,025 4 73.831,3 97 4
9 Μαϊ 2024 4 -0,12 21.840 4,035 3,985 87.451,93 115 4,015
8 Μαϊ 2024 4,005 0,12 23.153 4,035 3,985 92.758,82 125 4
2 Μαϊ 2024 4 0,00 5.735 4,03 3,995 22.998,79 60 4,005
30 Απρ 2024 4 0,00 12.660 4,045 3,995 50.775,05 87 4,005
29 Απρ 2024 4 -2,20 28.121 4,12 4 113.427,91 138 4,09
26 Απρ 2024 4,09 2,38 12.706 4,105 4,01 51.557,95 127 4,03
25 Απρ 2024 3,995 -1,11 14.304 4,07 3,98 57.519,18 124 4,07
24 Απρ 2024 4,04 -0,74 19.377 4,11 4,03 78.528,96 160 4,09
23 Απρ 2024 4,07 1,50 84.748 4,1 4,01 345.569,95 340 4,01
22 Απρ 2024 4,01 1,78 22.010 4,065 3,94 88.327,56 98 3,945
19 Απρ 2024 3,94 0,25 12.641 3,94 3,86 49.343,75 79 3,86
18 Απρ 2024 3,93 1,29 9.278 3,93 3,88 36.125,92 52 3,9
17 Απρ 2024 3,88 1,70 14.284 3,9 3,82 55.271,27 73 3,82
16 Απρ 2024 3,815 -1,55 35.285 3,865 3,8 134.637 151 3,865
15 Απρ 2024 3,875 -1,65 41.040 3,935 3,85 158.705,75 179 3,855
12 Απρ 2024 3,94 -0,63 26.450 4 3,915 104.975,92 116 3,96
11 Απρ 2024 3,965 0,13 23.112 4,03 3,96 92.171,02 97 4
10 Απρ 2024 3,96 0,25 27.610 3,985 3,95 109.425,09 116 3,955
9 Απρ 2024 3,95 -1,13 44.085 4,04 3,915 175.246,85 212 3,99
8 Απρ 2024 3,995 0,13 20.675 4 3,96 82.309,68 95 3,965
5 Απρ 2024 3,99 0,76 20.290 3,995 3,95 80.650,46 93 3,96
4 Απρ 2024 3,96 -1,49 37.875 4,055 3,96 151.079,04 179 4,02

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων