Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (19 Ιουλ 2024)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,422 2,18 100 130.438.860,994 19,0045 1
ΦΒΜΕΖΖ 0,0849 0,95 100 106.156.177,742 15,4666 1
ΓΚΜΕΖΖ 0,72 1,12 100 62.597.638,08 9,1203 1
ΣΑΝΜΕΖΖ 0,337 4,66 100 60.196.252,615 8,7704 1
ΜΑΣΤΙΧΑ 1,57 0 100 11.461.000 1,6698 1
ΝΤΟΠΛΕΡ 0,815 0 100 9.634.595,85 1,4037 1
ΕΧ 4,2 0 100 62.122.200 9,051 1
ΠΕΡΦ 6,95 -0,86 100 96.623.646,85 14,0777 1
ΟΠΤΡΟΝ 1,48 0 100 4.933.580 0,7188 1
ΦΟΥΝΤΛ 0,443 0 100 14.775.180,093 2,1527 1
ΒΙΝΤΑ 2,16 0 100 1.851.573,6 0,2698 1
REALCONS 3,67 -0,81 100 78.905.000 11,4962 1
MED 0,8 -3,03 100 9.534.296 1,3891 1
ΝΤΟΤΣΟΦΤ 11,9 0 100 37.128.000 5,4094 1

Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων