Μετοχές

stock-select

ΔΡΟΜΕ

Ονομασία μετοχής ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ - ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ - ΔΡΟΜΕΑΣ

Γενικά στοιχεία μετοχής

Σύμβολο ΔΡΟΜΕ
Τύπος εισαγωγής  
ISIN GRS412503005
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια  
Κωδικός Reuters  
Αρχική τιμή εισαγωγής 11,4453
Κωδικός Bloomberg  
Ονομαστική αξία 0,31
Χώρα καταχώρησης GR
Αριθμός κυκλοφορούντων χρεογράφων 34.720.000
Κατάσταση MiFID Οργανωμένη αγορά
Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων 34.720.000
Ημερομηνία εισαγωγής 24 Νοε 2000
Ποσοστό ευρείας διασποράς  
Σχετικά σύμβολα
Στοιχεία διαπραγμάτευσης
Οικονομικά στοιχεία
Βασικά στατιστικά

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων