Μετοχές

stock-select

ΚΟΡΔΕ

Ονομασία μετοχής ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

Γενικά στοιχεία μετοχής

Σύμβολο ΚΟΡΔΕ
Τύπος εισαγωγής  
ISIN GRS384003000
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια  
Κωδικός Reuters  
Αρχική τιμή εισαγωγής 8,8041
Κωδικός Bloomberg  
Ονομαστική αξία 0,42
Χώρα καταχώρησης GR
Αριθμός κυκλοφορούντων χρεογράφων 21.224.340
Κατάσταση MiFID Οργανωμένη αγορά
Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων 21.224.340
Ημερομηνία εισαγωγής 26 Μαϊ 2000
Ποσοστό ευρείας διασποράς  
Σχετικά σύμβολα
Στοιχεία διαπραγμάτευσης
Οικονομικά στοιχεία
Βασικά στατιστικά

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων