Μετοχές

stock-select

ΦΡΙΓΟ

Ονομασία μετοχής FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. (KO)
Όνομα εισηγμένης FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.

Γενικά στοιχεία μετοχής

Σύμβολο ΦΡΙΓΟ
Τύπος εισαγωγής  
ISIN GRS346003015
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια  
Κωδικός Reuters  
Αρχική τιμή εισαγωγής 8,8041
Κωδικός Bloomberg  
Ονομαστική αξία 0,04
Χώρα καταχώρησης GR
Αριθμός κυκλοφορούντων χρεογράφων 89.078.604
Κατάσταση MiFID Οργανωμένη αγορά
Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων 89.078.604
Ημερομηνία εισαγωγής 2 Δεκ 1999
Ποσοστό ευρείας διασποράς  
Σχετικά σύμβολα
Στοιχεία διαπραγμάτευσης
Οικονομικά στοιχεία
Βασικά στατιστικά

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων