Μετοχές

stock-select

ΦΙΕΡ

Ονομασία μετοχής ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε.

Γενικά στοιχεία μετοχής

Σύμβολο ΦΙΕΡ
Τύπος εισαγωγής  
ISIN GRS332073006
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια  
Κωδικός Reuters  
Αρχική τιμή εισαγωγής 6,7498
Κωδικός Bloomberg  
Ονομαστική αξία 0,73
Χώρα καταχώρησης GR
Αριθμός κυκλοφορούντων χρεογράφων 10.203.575
Κατάσταση MiFID Οργανωμένη αγορά
Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων 10.203.575
Ημερομηνία εισαγωγής 30 Ιουν 1999
Ποσοστό ευρείας διασποράς  
Σχετικά σύμβολα
Στοιχεία διαπραγμάτευσης
Οικονομικά στοιχεία
Βασικά στατιστικά

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων