Μετοχές

stock-select

ΠΛΑΚΡ

Ονομασία μετοχής ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Γενικά στοιχεία μετοχής

Σύμβολο ΠΛΑΚΡ
Τύπος εισαγωγής  
ISIN GRS326003019
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια  
Κωδικός Reuters  
Αρχική τιμή εισαγωγής 7,3368
Κωδικός Bloomberg  
Ονομαστική αξία 0,98
Χώρα καταχώρησης GR
Αριθμός κυκλοφορούντων χρεογράφων 27.379.200
Κατάσταση MiFID Οργανωμένη αγορά
Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων 27.379.200
Ημερομηνία εισαγωγής 13 Μαϊ 1999
Ποσοστό ευρείας διασποράς  
Σχετικά σύμβολα
Στοιχεία διαπραγμάτευσης
Οικονομικά στοιχεία
Βασικά στατιστικά

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων