Μετοχές

stock-select

ΜΕΒΑ

Ονομασία μετοχής MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.

Γενικά στοιχεία μετοχής

Σύμβολο ΜΕΒΑ
Τύπος εισαγωγής  
ISIN GRS319103008
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια  
Κωδικός Reuters  
Αρχική τιμή εισαγωγής 4,6955
Κωδικός Bloomberg  
Ονομαστική αξία 0,95
Χώρα καταχώρησης GR
Αριθμός κυκλοφορούντων χρεογράφων 10.500.000
Κατάσταση MiFID Οργανωμένη αγορά
Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων 10.500.000
Ημερομηνία εισαγωγής 1 Μαρ 1999
Ποσοστό ευρείας διασποράς  
Σχετικά σύμβολα
Στοιχεία διαπραγμάτευσης
Οικονομικά στοιχεία
Βασικά στατιστικά

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων