Μετοχές

stock-select

ΣΑΤΟΚ

Ονομασία μετοχής SATO A.E. ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ

Γενικά στοιχεία μετοχής

Σύμβολο ΣΑΤΟΚ
Τύπος εισαγωγής  
ISIN GRS156203002
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια  
Κωδικός Reuters  
Αρχική τιμή εισαγωγής 4,4021
Κωδικός Bloomberg  
Ονομαστική αξία 0,53
Χώρα καταχώρησης GR
Αριθμός κυκλοφορούντων χρεογράφων 65.326.268
Κατάσταση MiFID Οργανωμένη αγορά
Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων 65.326.268
Ημερομηνία εισαγωγής 15 Ιουν 1990
Ποσοστό ευρείας διασποράς  
Σχετικά σύμβολα
Στοιχεία διαπραγμάτευσης
Οικονομικά στοιχεία
Βασικά στατιστικά

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων