Μετοχές

stock-select

ΜΠΡΙΚ

Ονομασία μετοχής BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.

Γενικά στοιχεία μετοχής

Σύμβολο ΜΠΡΙΚ
Τύπος εισαγωγής  
ISIN GRS517003000
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια  
Κωδικός Reuters  
Αρχική τιμή εισαγωγής 2,3
Κωδικός Bloomberg  
Ονομαστική αξία 2,1
Χώρα καταχώρησης GR
Αριθμός κυκλοφορούντων χρεογράφων 35.764.593
Κατάσταση MiFID Οργανωμένη αγορά
Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων 35.764.593
Ημερομηνία εισαγωγής 31 Ιουλ 2017
Ποσοστό ευρείας διασποράς  
Σχετικά σύμβολα
Στοιχεία διαπραγμάτευσης
Οικονομικά στοιχεία
Βασικά στατιστικά

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων