Μετοχές

stock-select

ΜΟΥΖΚ

Ονομασία μετοχής ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε.

Γενικά στοιχεία μετοχής

Σύμβολο ΜΟΥΖΚ
Τύπος εισαγωγής  
ISIN GRS054003009
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια  
Κωδικός Reuters  
Αρχική τιμή εισαγωγής 5,2825
Κωδικός Bloomberg  
Ονομαστική αξία 1,04
Χώρα καταχώρησης GR
Αριθμός κυκλοφορούντων χρεογράφων 32.188.050
Κατάσταση MiFID Οργανωμένη αγορά
Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων 32.188.050
Ημερομηνία εισαγωγής 29 Μαρ 1991
Ποσοστό ευρείας διασποράς  
Σχετικά σύμβολα
Στοιχεία διαπραγμάτευσης
Οικονομικά στοιχεία
Βασικά στατιστικά

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων