Μετοχές

stock-select

ΑΤΡΑΣΤ

Ονομασία μετοχής ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γενικά στοιχεία μετοχής

Σύμβολο ΑΤΡΑΣΤ
Τύπος εισαγωγής  
ISIN GRS504003021
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια  
Κωδικός Reuters  
Αρχική τιμή εισαγωγής 1,4
Κωδικός Bloomberg  
Ονομαστική αξία 0,36
Χώρα καταχώρησης GR
Αριθμός κυκλοφορούντων χρεογράφων 3.114.144
Κατάσταση MiFID Οργανωμένη αγορά
Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων 3.114.144
Ημερομηνία εισαγωγής 1 Αυγ 2008
Ποσοστό ευρείας διασποράς  
Σχετικά σύμβολα
Στοιχεία διαπραγμάτευσης
Οικονομικά στοιχεία
Βασικά στατιστικά

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων