Μετοχές

stock-select

ΑΡΑΙΓ

Ονομασία μετοχής ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

Γενικά στοιχεία μετοχής

Σύμβολο ΑΡΑΙΓ
Τύπος εισαγωγής  
ISIN GRS495003006
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια  
Κωδικός Reuters  
Αρχική τιμή εισαγωγής 7,6
Κωδικός Bloomberg  
Ονομαστική αξία 0,5
Χώρα καταχώρησης GR
Αριθμός κυκλοφορούντων χρεογράφων 90.167.100
Κατάσταση MiFID Οργανωμένη αγορά
Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων 90.167.100
Ημερομηνία εισαγωγής 11 Ιουλ 2007
Ποσοστό ευρείας διασποράς  
Σχετικά σύμβολα
ΑΡΑΙΓ STOCK FUTURES
ΑΡΑΙΓ REPO MARKET GREECE
Στοιχεία διαπραγμάτευσης
Οικονομικά στοιχεία
Βασικά στατιστικά

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων