Μετοχές

stock-select

ΤΡΑΣΤΟΡ

Ονομασία μετοχής TRASTOR Α.Ε.Ε. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης TRASTOR Α.Ε.Ε. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Δραστηριότητα Αποκλειστική δραστηριοποίηση στο χώρο της εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.2 του Ν.2778/1999.
Έτος Ίδρυσης 1999
Διεύθυνση Χειμάρρας 5
Ταχ Κωδ:15125
ΜΑΡΟΥΣΙ
Τηλέφωνο (210)-6910016
Telefax (210)-3311956
Ιστοσελίδα www.trastor.gr
Email info@trastor.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΖΙΝΟΣ Γ ΤΑΣΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΟΡΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
GREENHALGH JEREMY (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΟΓΙΑΤΖΗ ΣΟΥΖΑΝΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΡΑΓΙΑΣ Γ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (98,36%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 17
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων κ. Λιάκος Βάιος
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού κ. Λιάκος Βάιος
Εισαγωγή στο Χ.Α. 28 Ιουν 2005
Κλάδος / Υποκλάδος Ακίνητη Περιουσία / Διαφοροποιημένες Α.Ε.Ε.Α.Π. (23 Δεκ 2019)
Συμμετοχή σε δείκτες ΔΟΜ  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΤΡΑΣΤΟΡ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 278.923.387,32

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων