Μετοχές

stock-select

ΕΥΑΠΣ

Ονομασία μετοχής ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧ. ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε.

Δραστηριότητα Η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, η μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση, συντήρηση, επέκταση και ανανέωση συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης. Στις δραστηριότητες και τα έργα αυτά συμπεριλαμβάνονται η άντληση, αφαλάτωση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή και διαχείριση υδάτων πάσης φύσεως, καθώς και τα έργα και οι δραστηριότητες συλλογής, μεταφοράς επεξεργασίας, αποθήκευσης και διαχείρισης των πάσης φύσεως λυμάτων και η επεξεργασία, διανομή, διάθεση και διαχείριση των προϊόντων των δικτύων αποχέτευσης.
Έτος Ίδρυσης 1998
Διεύθυνση ΕΓΝΑΤΙΑΣ 127
Ταχ Κωδ:54635
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλέφωνο (2310)-966683 , (2310)-966684
Telefax (2310)-969431
Ιστοσελίδα http://www.eyath.gr
Email investors@eyath.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΙΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΕΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΛΕΙΤΟY ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (50,0%)
ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (24,02%)
SUEZ ENVIRONMENT COMPANY (5,0124%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 344
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Μαρία Σαμαρά
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Μαρία Σαμαρά
Εισαγωγή στο Χ.Α. 21 Σεπ 2001
Κλάδος / Υποκλάδος Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας / Ύδρευση (1 Ιουλ 2019)
Συμμετοχή σε δείκτες FTSE_EU   ATHEX_ESG   ΓΔ   ΔΟΜ   FTSEM   ΣΑΓΔ   FTSEA  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΕΥΑΠΣ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 122.331.000

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων