Μετοχές

stock-select

ΒΙΣ

Ονομασία μετοχής ΒΙΣ Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΒΙΣ Α.Ε.

Δραστηριότητα Παραγωγή και εμπορία υλικών συσκευασίας.
Έτος Ίδρυσης 1936
Διεύθυνση ΛΕΩΦ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
Ταχ Κωδ:19018
ΜΑΓΟΥΛΑ
Τηλέφωνο (210)-6161300
Telefax (210)-6161399
Ιστοσελίδα http://www.vis.gr
Email info@vis.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΦΙΛΙΠΠΟΥ Ι ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΦΙΛΙΠΠΟΥ Ι ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β ΓΙΩΡΓΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΟΥΠΙΩΝΑΣ Ε ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΣΙΝΤΟΣ Α ΦΩΚΙΩΝ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Π ΣΩΚΡΑΤΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΟΤΣΙΑ Ν ΜΑΡΙΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) HELLENIC QUALITY FOODS Α.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ (91,31%)
Προσωπικό Εταιρείας 153
Προσωπικό Ομίλου  
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Σουπιωνάς Κυριάκος
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Σουπιωνάς Κυριάκος
Εισαγωγή στο Χ.Α. 24 Αυγ 1971
Κλάδος / Υποκλάδος Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες / Υλικά Συσκευασίας (1 Ιουλ 2019)
Συμμετοχή σε δείκτες
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (9 Ιουλ 2020)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ (9 Ιουλ 2020)
Σχετικά σύμβολα ΒΙΣ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 14.210.196

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων