Μετοχές

stock-select

ΛΑΒΙ

Ονομασία μετοχής LAVIPHARM Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης LAVIPHARM Α.Ε.

Δραστηριότητα Βιομηχανική παραγωγή και συσκευασία πάσης φύσεως και μορφής φαρμακευτικών, χημικών, κτηνιατρικών και καλλυντικών προϊόντων, των πρώτων υλών αυτών, ως και συναφών προς αυτά ειδών είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων. Εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή των παραπάνω ειδών είτε για ίδιο λογαριασμό, είτε για λογαριασμό τρίτων. Έρευνα και ανάπτυξη χημικών, κτηνιατρικών, φαρμακευτικών, καλλυντικών προϊόντων και συναφών προς αυτά ειδών είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων. Παροχή διοικητικών υπηρεσιών προς τρίτους. Αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού.
Έτος Ίδρυσης 1975
Διεύθυνση ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ 12
Ταχ Κωδ:19002
ΠΑΙΑΝΙΑ
Τηλέφωνο (210)-6691000
Telefax (210)-6645386
Ιστοσελίδα http://www.lavipharm.com
Email communications@lavipharm.com
Διοικητικό Συμβούλιο ΤΑΝΕΣ Γ ΜΗΝΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΛΑΒΙΔΑ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΑ-ΛΟΥΚΙΑ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
LAVIDAS J TELEMAQUE (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Π ΧΡΗΣΤΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ-ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ K ΣΟΦΙΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Π ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) LAVIPHARM GROUP HOLDING SA (61,85%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 307
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Μπαλούμης Βασίλης
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Φραγκιουδάκη Κατερίνα
Εισαγωγή στο Χ.Α. 8 Νοε 1995
Κλάδος / Υποκλάδος Υγεία / Φαρμακευτικά Προϊόντα (1 Ιουλ 2019)
Συμμετοχή σε δείκτες ΣΑΓΔ   FTSEA   FTSEM   ATHEX_ESG   ΓΔ   ΔΟΜ  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΛΑΒΙ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 144.199.026,04

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων