Μετοχές

stock-select

TITC

Ονομασία μετοχής TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. (ΚΑ)
Όνομα εισηγμένης TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.

Δραστηριότητα Η Titan Cement International SA είναι η μητρική εταιρία του Ομίλου ΤΙΤΑΝ του οποίου οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν την παραγωγή, τη μεταφορά και τη διανομή τσιμέντου, έτοιμου σκυροδέματος, αδρανών υλικών, ιπτάμενης τέφρας, κονιαμάτων και άλλων δομικών υλικών. Ο Όμιλος απασχολεί περίπου 5.500 άτομα και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 15 χώρες, λειτουργώντας εργοστάσια τσιμέντου σε 10 από αυτές: ΗΠΑ, Ελλάδα, Αλβανία, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Κόσοβο, Σερβία, Αίγυπτο, Τουρκία και Βραζιλία. Καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ λειτούργησε με δέσμευση να υπηρετεί τις θεμελιώδεις ανάγκες της κοινωνίας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη βιώσιμη ανάπτυξη, με υπευθυνότητα και ακεραιότητα.
Έτος Ίδρυσης 2018
Διεύθυνση Rue de la Loi 23
Ταχ Κωδ:1140
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Τηλέφωνο 0032-27268058 , 210-2591257
Telefax
Ιστοσελίδα https://www.titan-cement.com/
Email ir@titan-cement.com
Διοικητικό Συμβούλιο ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Θ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΡΙΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (Αντιπρόεδρος
Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος)
ΚΟΛΑΚΙΔΗΣ Η ΜΙΧΑΗΛ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ANTHOLIS WILLIAM (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΡΤΕΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΔΑΥΙΔ Γ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
GROBLER LYN (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΝΑΤΑΛΙΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΝΙΑΡΑΣ Η ΙΩΑΝΝΗΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Θ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΑΟΥΣΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΣΙΤΣΙΡΑΓΚΟΣ Κ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ZULFICAR MONA (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΕΔΥΒΕΜ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Β.Ε.Μ.Δ.Ε. ΛΤΔ (49,24%)
FMR LLC (9,99%)
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. (5,09%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 5592
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων ΚΑΛΕΣΗ ΝΙΤΣΑ
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού ΚΑΜΙΖΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
Εισαγωγή στο Χ.Α. 23 Ιουλ 2019
Κλάδος / Υποκλάδος Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών / Τσιμέντα (23 Ιουλ 2019)
Συμμετοχή σε δείκτες HELMSI   FTSE_IN   ATHEX_ESG   FTSED   ΓΔ   ΔΟΜ   FTSE   ΣΑΓΔ   FTSEA  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ()
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ()
Σχετικά σύμβολα TITC
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια EURONEXT ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EPR)
EURONEXT ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ (EBR)
Χρηματιστηριακή αξία (€) 2.016.880.981,25

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων