Μετοχές

stock-select

ΠΡΟΝΤΕΑ

Ονομασία μετοχής ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.

Δραστηριότητα Απόκτηση και διαχείριση α) ακίνητης περιουσίας, δικαιωμάτων αγοράς ακινήτων διά προσυμφώνου και μετοχών ανωνύμων εταιρειών κατά την έννοια των περιπτώσεων α-γ της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του ν.2778/1999 ως αυτός εκάστοτε ισχύει και β) μέσων χρηματαγοράς κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν.3283/2004 ως αυτός εκάστοτε ισχύει και εξειδικεύεται.
Έτος Ίδρυσης 1999
Διεύθυνση ΧΡΥΣΟΣΠΗΛΙΩΤΙΣΣΗΣ 9
Ταχ Κωδ:10560
ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο (213)-3334000 , (213)-3334397
Telefax (213)-3334304
Ιστοσελίδα www.prodea.gr
Email info@prodea.gr , tmessari@prodea.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Ν ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΡΥΤΙΝΟΣ Δ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΕΣΣΑΡΗ Γ ΘΗΡΕΣΙΑ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΙΑΤΡΟΥ Μ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΑΠΚΑΣ Γ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΠΥΡΙΟΥΝΗ Β ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΟΥΡΛΑ Α ΓΕΩΡΓΙΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΟΡΙΤΣΑ Χ ΕΛΕΝΗ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) INVEL RE HOLDINGS (CYPRUS) LTD (81,79%)
ASCETICO LTD (5,22%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 55
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Θηρεσία Μεσσάρη
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Θηρεσία Μεσσάρη
Εισαγωγή στο Χ.Α. 23 Ιουλ 2009
Κλάδος / Υποκλάδος Ακίνητη Περιουσία / Διαφοροποιημένες Α.Ε.Ε.Α.Π. (1 Ιουλ 2019)
Συμμετοχή σε δείκτες ΔΟΜ  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΠΡΟΝΤΕΑΟ1
ΠΡΟΝΤΕΑ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 1.826.785.918,1

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων