8 Δεκ 2023 Stocks
Σύμβολο Εταιρεία Ώρα Αριθμός χρεογράφων Τιμή χρεογράφου Αξία συναλλαγής Τύπος
ΜΥΤΙΛ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 17:12:17 27.801 36,02 1.001.392,02 20
ΕΛΠΕ HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών 16:59:17 27.197 7,3 198.538,1 20
ΕΛΠΕ HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών 16:38:59 78.253 7,27 568.899,31 20
ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ 16:02:45 750.000 10,77 8.077.500 20
ΕΛΠΕ HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών 14:36:09 19.785 7,3 144.430,5 20
ΕΛΠΕ HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών 14:28:24 3.100.000 7 21.700.000 20
ΕΛΠΕ HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών 14:20:16 1.100.000 7 7.700.000 20
ΕΛΠΕ HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών 14:18:53 727.714 7 5.093.998 20
ΕΛΠΕ HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών 14:17:57 972.286 7 6.806.002 20
ΕΛΠΕ HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών 14:16:51 6.587.000 7 46.109.000 20
ΕΛΠΕ HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών 14:14:15 3.741.317 7 26.189.219 20
ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 14:14:14 250.000 5,99 1.497.500 20
ΕΛΠΕ HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών 14:02:51 4.978.683 7 34.850.781 20
ΕΛΠΕ HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών 13:55:01 8.182.870 7 57.280.090 20
ΕΛΠΕ HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών 13:52:31 580.000 7 4.060.000 20
ΕΛΠΕ HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών 13:50:19 3.650.000 7 25.550.000 20
ΕΥΔΑΠ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 13:20:52 30.000 6,2 186.000 20
CENER CENERGY HOLDINGS S.A. 13:09:29 30.000 7 210.000 20
ΙΝΚΑΤ INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 12:18:22 70.000 3,77 263.900 20
ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 12:10:58 75.000 6,016 451.200 20
ΛΑΒΙ LAVIPHARM Α.Ε. 11:52:07 200.000 0,768 153.600 20
ΣΑΡ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 11:23:12 70.000 7,79 545.300 20
ΜΠΕΛΑ JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 10:45:34 9.000 25 225.000 20

Τύποι πακέτων
0. Απλό πακέτο 12. Προσφορά προς πώληση μέσω ΧΑ
1. Πακέτο με σύμφωνο επαναγοράς (άρθρο 16 του Ν.2324/95) 13. Εκποιήσεις ΥΠΕΘΟ
2. Πακέτο Διακανονισμού SPOT 1 & SPOT 2 14. Πακέτο Αποκατάστασης
3. Πακέτο με Short Selling 15. Πακέτο Ειδικού Διαπραγματευτή
4. Πακέτο με Buy to Close 16. Πακέτο Ανοικτής Πώλησης
6. Ταυτόχρονη Κατάρτιση 17. Πακέτο Μεθόδου 6
7. Σύμφωνο Επαναγοράς 18. Πακέτο Διακανονισμού SPOT 1
8. Επίτευξη Διασποράς (μη εισηγμένων) 19. Πακέτο Διακανονισμού SPOT 2
9. Επίτευξη Διασποράς (εισηγμένων) 20. Πακέτο Μεθόδου 6-1
10. Με Πλειοψηφία του Ελλ. Δημοσίου (> 50 δις) 21. Aλλη Προσυμφωνημένη
11. Ενεργητικό Εταιρίας > 500 δις

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων