Seminar

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (BEHAVIORAL FINANCE)Ημερομηνίες διεξαγωγής:     25, 27 Οκτωβρίου 2021 και ώρες 17:30 - 21:30
Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων:     18 Οκτωβρίου 2021
Σύνολο ωρών:     8
Γλώσσα διδασκαλίας:     Ελληνική
Τρόπος διεξαγωγής:     Το σεμινάριο θα διεξαχθεί μέσω WEBEX
Κόστος συμμετοχής:     200 € + Φ.Π.Α. (24%)
Επίπεδο ύλης:     Γενικό - Μεσαίου Επιπέδου
     
Κατεβάστε το σεμινάριο:  
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν την ύλη καθώς επίσης και βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου.


     
         
     

 

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση των Συμπεριφορικών Χρηματοοικομικών ως ένα σύγχρονο εργαλειακό μέσο ερμηνείας των αγορών και της δράσης εντός αυτών. Σε αντίθεση με τα κλασικά οικονομικά, στα οποία οι επενδυτές θεωρούνται ορθολογικοί πράκτορες που κινούνται  με αποκλειστικό γνώμονα την μεγιστοποίηση του κέρδους και την παράλληλη ελαχιστοποίηση του ρίσκου, τα συμπεριφορικά χρηματοοικονομικά επιχειρούν να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τις πραγματικές επιλογές των επενδυτών αντιπαραβαλλόμενα στις ήδη εγκαθιδρυμένες θεωρίες των επενδυτικών συμπεριφορών. Συγκεκριμένα αναλύουν την επίδραση της ψυχολογίας, της αβεβαιότητας (που δεν είναι συνώνυμη με το «ρίσκο») και των γνωσιακών προκαταλήψεων στις επενδυτικές αποφάσεις. Τα συμπεριφορικά οικονομικά εφαρμόζουν την επιστημονική μεθοδολογία, απορρίπτοντας υποθέσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν υποστηρικτικά στοιχεία, στη προσπάθεια κατανόησης της επίδρασης των γνωσιακών δυνατοτήτων στο παραχθέν οικονομικό αποτέλεσμα, συμπεριλαμβανομένων κινήτρων, συναισθημάτων, παρορμήσεων, φόβου, λύπης, αποφυγής της απώλειας και καθολικής αβεβαιότητας.

Στόχοι

Ολοκληρώνοντας το σεμινάριο οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να διακρίνουν οι ίδιοι δικές τους συμπεριφορικές αδυναμίες που οδηγούν σε ανεπαρκείς κρίσεις και κατά συνέπεια στη λήψη μη βέλτιστων οικονομικών αποφάσεων ενώ θα μπορούν να αναγνωρίσουν πιθανές παγίδες στα παραδοσιακά μοντέλα αποτίμησης και να αναπροσαρμόζουν ανάλογα τις οικονομικές ή στρατηγικές τους αποφάσεις.

Για την ουσιαστική κατανόηση του αντικειμένου, δίνεται έμφαση στην αναγνώριση συμπεριφορών προκαταλήψεων και τον αντίκτυπο τους στον στρατηγικό σχεδιασμό, στην οικονομική συμπεριφορά, στον τρόπο λήψης αποφάσεων και στην απόδοση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης, στην ανάλυση ψυχολογικών φαινομένων και την επίδραση τους στις συνεχώς μεταβαλλόμενες και ανταγωνιστικές αγορές  μέσω της ανάλυσης του τρόπου σκέψης διοικητικών στελεχών, εταιρικών πελατών και ιδρυμάτων.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε διοικητικά στελέχη, μέλη διοικητικών συμβουλίων, ιδιοκτήτες οικογενειακών επιχειρήσεων καθώς σε όλους τους επαγγελματίες που σχετίζονται μαζί τους (διαχειριστές χαρτοφυλακίων, επενδυτές ιδιωτικών κεφαλαίων, τραπεζικούς επενδυτές, ειδικούς στην ανάκτηση και στην  αναδιάρθρωση, τραπεζίτες, διοικητικά στελέχη και οικονομικούς συμβούλους).

Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για ανώτερα διοικητικά στελέχη της επενδυτικής κοινότητας όπως:

 • Προέδρους επενδυτικών εταιρειών
 • Διευθυντές Επενδύσεων
 • Στρατηγικούς Επενδυτές
 • Διαχειριστές χαρτοφυλακίων ή Ταμείων
 • Διευθυντές Συνταξιοδοτικών Προγραμμάτων
 • Έμπειρους αναλυτές και διευθυντές τμημάτων έρευνας
 • Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη
 • Επενδυτές Υψηλής Καθαρής Αξίας
 • Διοικητές Συνταξιοδοτικών Ταμείων

Σε όσους έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν σε αντίστοιχα προγράμματα καθώς και σε όσους εφαρμόζουν στη πράξη τα συμπεριφορικά χρηματοοικονομικά, καθώς η ύλη ανανεώνεται.

Τρόπος Διεξαγωγής - Μεθοδολογία

Εξ αποστάσεως παρουσίαση με σημειώσεις και οπτικοποιημένο υλικό (διαφάνειες).

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

 • Εισαγωγή στα Νεοκλασικά Οικονομικά και στη Θεωρία Προσδοκώμενης Χρησιμότητας
 • Υπόδειγμα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων, Παρανοήσεις σε σχέση με την αποτελεσματικότητα της αγοράς, πρόβλημα εντολέα-εντολοδόχου
 • Θεωρία Προοπτικής, Θεωρία διαμόρφωσης ερμηνευτικών πλαισιώσεων και νοητική λογιστική
 • Ανωμαλίες, Παρορμητικές αγορές και πωλήσεις βασισμένες στον φόβο ή την πλεονεξία,   Όρια της εξισορροπητικής κερδοσκοπίας
 • Ευρετικοί μηχανισμοί και προκαταλήψεις
 • Υπέρμετρη αυτοπεποίθηση
 • Συναισθηματική θεμελίωση
 • Επιπτώσεις των ευρετικών μηχανισμών και των προκαταλήψεων στις οικονομικές αποφάσεις
 • Εξηγούν οι συμπεριφορικοί παράγοντες χρηματιστηριακούς «γρίφους»;
 • Συμπεριφορικά Εταιρικά Χρηματοοικονομικά και Διαδικασία Λήψης Διοικητικών αποφάσεων
 • Συμπεριφορικές επενδύσεις και Νευροοικονομικά.

Εισηγητές


ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΚΡΙΝΤΑΣ, Ph.D., CIIA
O Θεόδωρος Κρίντας είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της boutique συμβουλευτικής Koubaras Ltd. Eίναι κάτοχος διδακτορικού στα Συμπεριφορικά Χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας και ενώ έχει διατελέσει διευθυντής σε επιχειρήσεις στους τομείς των χρηματοοικονομικών και της τεχνολογίας από το 1991. Έχει εκτεταμένη εμπειρία στην εδραίωση, ανάπτυξη και επέκταση επιχειρήσεων, ενώ χαίρει της ιδιαίτερης εκτίμησης των συνάδελφων του.
Linkedin

 


ΣΟΛΩΝΑΣ ΜΟΧΛΟ, Ph.D (υποψήφιος), CIIA
O Σόλωνας εφαρμόζει τις πρακτικές της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και τις μεθόδους αποτίμησης σε πληθώρα διαφορετικών περιβαλλόντων με τις ιδιότητες του εκπαιδευτικού, του εμπειρογνώμονα, καθώς και του ελευθέρου επαγγελματία. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Μαθηματικά και Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Sussex  και προπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση και τις Πολιτικές Επιστήμες.
Linkedin

 

 

 

Information
Due to ongoing COVID-19 measures, our seminars will take place online.

Contact

Please contact the Education / Certification Service for currently available options of seminars held in the English language at +30 2103366464 or send email at athexacademy@athexgroup.gr

Search
Toolbox
Market

Composite index

Calendar

FinancialCalendarPortlet

Asset Publisher