(α2) ΛΗΨΗ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑΗμερομηνίες διεξαγωγής:     23, 24, 25 Φεβρουαρίου & 02 Μαρτίου 2022 και ώρες 18:00 - 21:00
Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων:     21 Φεβρουαρίου 2022
Σύνολο ωρών:     12
Γλώσσα διδασκαλίας:     Ελληνική
Τρόπος διεξαγωγής:     Το σεμινάριο θα διεξαχθεί μέσω WEBEX
Κόστος συμμετοχής:     200 € + Φ.Π.Α. (24%)

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να προετοιμαστούν κατάλληλα, παρέχοντάς τους θεωρητική γνώση, πρακτικές προσομοιώσεις των εξετάσεων και συνεχή καθοδήγηση από τους πιο έμπειρους εισηγητές.

Πρόγραμμα Σεμιναρίου


Θεματικές ενότητες

1. Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα (βασικά χαρακτηριστικά)

1.1 Προθεσμιακά συμβόλαια (forwards-FRAs)

1.2 Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures)

1.3 Δικαιώματα προαίρεσης (options)

1.4 Συμβάσεις ανταλλαγής (swaps)

1.5 Άλλα παράγωγα μέσα

2. Εξισορροπητική κερδοσκοπία (arbitrage)

3. Θέσεις στην αγορά μετρητοίς

4. Αγορά παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών

5. Παράγωγα προϊόντα στο Χρηματιστήριο Αθηνών


Εισηγητής


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Βιογραφικό


 

 

 


Due to ongoing COVID-19 measures, our seminars will take place online.

ATHEXGroup Certifications

ATHEXClear Certifications

HCMC certifications

     

 

Search
Toolbox
Market

Composite index

Calendar

FinancialCalendarPortlet

Asset Publisher