Seminar

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (WEALTH MANAGEMENT)Ημερομηνίες διεξαγωγής:     11, 13, 15 Οκτωβρίου 2021 και ώρες 17:30 - 21:30
Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων:     04 Οκτωβρίου 2021
Σύνολο ωρών:     12
Γλώσσα διδασκαλίας:     Ελληνική
Τρόπος διεξαγωγής:     Το σεμινάριο θα διεξαχθεί μέσω WEBEX
Κόστος συμμετοχής:     200 € + Φ.Π.Α. (24%)
Επίπεδο ύλης:     Εξειδικευμένο - Εισαγωγικό
     
Κατεβάστε το σεμινάριο:  
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν την ύλη καθώς επίσης και βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου.

Συνοπτική περιγραφή

Ο όρος διαχείριση περιουσίας "wealth management" πρωτοεμφανίζεται το 1933. Βρέθηκε στο επίκεντρο της χρήσης του για τους πλέον σημαντικούς πελάτες "Private Clients" σε μεγάλες αμερικανικές εταιρείες όπως η Goldman Sachs και η Morgan Stanley, ώστε να διαχωρίσει τις υπηρεσίες που τους προσφέρονταν από εκείνες που απευθύνονταν στην ευρεία αγορά. Από τότε απέκτησε μια μεγάλη έκταση στο σύνολο της αγοράς των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η υπηρεσία μπορεί να προσφέρεται από μεγάλους οργανισμούς, ανεξάρτητους χρηματοοικονομικούς συμβούλους ή διαχειριστές χαρτοφυλακίων που σχεδιάζουν προϊόντα για πελάτες με μεγάλη περιουσία "high-net-worth clients". Αυτοί οι διαχειριστές περιουσίας χρησιμοποιούν την εμπειρία τους στη διαχείριση χαρτοφυλακίου, το σχεδιασμό πλούτου "estate planning", τη διαχείριση κινδύνων και τις σχέσεις τους με φορολογικούς και νομικούς συμβούλους ώστε να υποστηρίζουν τα ποικίλα περιουσιακά στοιχεία των μεγάλων πελατών τους. Τα γραφεία διαχείρισης οικογενειακού πλούτου "Family Offices" που συνήθως εξυπηρετούσαν μια οικογένεια προσέφεραν τις υπηρεσίες τους και σε άλλες και έτσι προέκυψαν τα γραφεία εξυπηρέτησης πλούσιων οικογενειών "Multi-family Offices".

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες που συνδέονται και συνεργάζονται με πρόσωπα που έχουν μεγάλη περιουσία, μέλη διοικητικών συμβουλίων, ιδιοκτήτες ή μετόχους οικογενειακών επιχειρήσεων κλπ., (π.χ., διαχειριστές χαρτοφυλακίου, private and investment bankers, χρηματοοικονομικούς συμβούλους, τραπεζικούς).

Συνιστάμενοι συμμετέχοντες είναι:

 • Πρόεδροι και Διευθύνοντες Σύμβουλοι ΑΕΔΑΚ, ΕΠΕΥ, ΑΕΕΔ
 • Διευθυντές επενδύσεων
 • Portfolio and fund managers
 • Χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι
 • Σύμβουλοι και διευθυντές συνταξιοδότησης
 • Ιδιώτες επενδυτές με μεγάλη περιουσία
 • Διευθυντές γραφείων διαχείρισης οικογενειακού πλούτου (Family & Multifamily Offices)

Συμμετέχοντες σε παρόμοια προγράμματα και επαγγελματίες του χώρου της διαχείρισης περιουσίας αξίζει να εξετάσουν το πρόγραμμα του σεμιναρίου καθώς είναι πάντα επικαιροποιημένο.

Σκοπός
 • Να αποκτηθεί μια κατανόηση της διαδικασίας της διαχείρισης περιουσίας και της εφαρμογής της στις αποφάσεις χρηματοοικονομικού σχεδιασμού.
 • Να αναλυθούν τα βασικά τμήματα του wealth management και πως οδηγούν στις αποφάσεις.
 • Να εντυπωθούν οι βασικές έννοιες της διαχείρισης κινδύνων, βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου και δημιουργίας περιουσίας.
Στόχοι

Οι στόχοι του σεμιναρίου είναι:

 • να εξασφαλίσει μια βασική κατανόηση της υπηρεσίας Wealth Management και της εφαρμογής της.
 • να παρουσιάσει τη μεθοδολογία και τη σημασία της προσωπικής σχέσης και της κατανόησης των αναγκών του πελάτη στο Wealth Management.

Αυτό το σεμινάριο θα βοηθήσει το σύγχρονο διαχειριστή ιδιωτικών χαρτοφυλακίων στα βασικά θέματα του χρηματοοικονομικού σχεδιασμού και θα του προσφέρει το ισχυρό θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο για να  συνεχίσει να προσφέρει άριστες επαγγελματικές υπηρεσίες. Θα γίνουν αναφορές και αναλύσεις για όλα τα κρίσιμα στοιχεία συμπεριλαμβανομένων αυτών του σχεδιασμού των χρηματοοικονομικών στόχων και της δημιουργίας μιας προσωπικής επενδυτικής και περιουσιακής στρατηγικής κατάλληλης για τον συγκεκριμένο πελάτη σε όρους επενδυτικού προφίλ κινδύνου και στόχων αποχώρησης από την ενεργό εργασιακή δράση.

Μεθοδολογία

Αυτό το σεμινάριο διαχείρισης περιουσίας θα προσφέρει μια πλήρη ανασκόπηση των εργαλείων του wealth management και των τεχνικών για τους επαγγελματίες του χώρου, βεβαίως και για τους relationship managers. Θα εξηγήσουμε έναν αριθμό από βασικές έννοιες που συνδέονται με τη δημιουργία περιουσίας, τη διαχείριση κινδύνων και την προστασία των περιουσιακών στοιχείων με τις εφαρμογές τους στην πράξη. Θα προσφέρει μια εισαγωγή στην υποστήριξη των πελατών μας για την επίτευξη των επενδυτικών στόχων τους και την εξασφάλιση της περιουσίας τους μέσα από προσεκτικές συμβουλές, ξεκάθαρη διαχείριση επενδύσεων και πρόσβαση σε ένα δίκτυο εξειδικευμένων επαγγελματιών. Επιπλέον θα προσφέρει την απαραίτητη κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων της στενής συνεργασίας με πλούσιους ανθρώπους, οικογένειες και επιλεγμένα ιδρύματα και βέβαια τη διαμόρφωση των κατάλληλων στρατηγικών επενδύσεων και εξασφάλισης περιουσίας.

Πρόγραμμα σεμιναρίου
 • Βασικά στοιχεία Διαχείρισης Περιουσίας
 • Η διαδικασία που ακολουθούμε
 • Στόχοι και περιορισμοί που ορίζουν οι πελάτες
 • Τα τμήματα ανάπτυξης της διαχείρισης επενδύσεων
 • Σχεδιασμό υποχρεώσεων και υπολογισμό κινδύνων
 • Συγκέντρωση και ανάλυση στοιχείων
 • Στρατηγική κατανομή επενδύσεων
 • Βελτιστοποίηση Χαρτοφυλακίου
 • Αξιολόγηση επιδόσεων και απόδοσης, επιλογή διαχειριστή

Εισηγητής


ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΡΙΝΤΑΣ

O Θεόδωρος Κρίντας είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της boutique συμβουλευτικής Koubaras Ltd. Eίναι κάτοχος διδακτορικού στα Συμπεριφορικά Χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας και ενώ έχει διατελέσει διευθυντής σε επιχειρήσεις στους τομείς των χρηματοοικονομικών και της τεχνολογίας από το 1991. Έχει εκτεταμένη εμπειρία στην εδραίωση, ανάπτυξη και επέκταση επιχειρήσεων, ενώ χαίρει της ιδιαίτερης εκτίμησης των συνάδελφων του.


 

 

 

Information
Due to ongoing COVID-19 measures, our seminars will take place online.

Contact

Please contact the Education / Certification Service for currently available options of seminars held in the English language at +30 2103366464 or send email at athexacademy@athexgroup.gr

Search
Toolbox
Market

Composite index

Calendar

FinancialCalendarPortlet

Asset Publisher