Επενδυτές
Οι επενδυτές μπορούν να απευθύνονται:

  • μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) στη διεύθυνση warrants@helex.gr

Μέλη ΧΑ
Τα Μέλη ΧΑ μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μελών στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:
Τμήμα Εξυπηρέτησης Μελών
Λεωφόρος Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα
Τηλ: (+30) 210 - 33.66.385
Fax: (+30) 210 - 33.66.286
E-mail: Members-Support@helex.gr

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων