Σύστημα διαπραγμάτευσης

Μέχρι τα τέλη του 1999, η διαπραγμάτευση των χρεογράφων διενεργούνταν μέσω του Αυτόματου Συστήματος Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (ΑΣΗΣ). Από το Νοέμβριο του 1999 η διαπραγμάτευση των χρεογράφων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω ενός πιο προηγμένου συστήματος διαπραγμάτευσης, του Ολοκληρωμένου Αυτόματου Συστήματος Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (ΟΑΣΗΣ).

Το ΟΑΣΗΣ χωρίζεται σε δύο υποσυστήματα ανάλογα με τον τύπο των προϊόντων για τα οποία προορίζεται:

  • το ΟΑΣΗΣ - ETS (Equities Trading System) στο οποίο διενεργείται η διαπραγμάτευση των αξιών (μετοχές, δικαιώματα μετοχών, τίτλοι παραστατικοί μετοχών, τίτλοι σταθερού εισοδήματος και  διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs))
  • το ΟΑΣΗΣ - DTS (Derivatives Trading System) στο οποίο διενεργείται η διαπραγμάτευση των παραγώγων προϊόντων (συμβόλαια μελλοντικής Εκπλήρωσης, δικαιώματα και προϊόντα δανεισμού επί δεικτών και μετοχών).

Ένα από τα σημαντικά χαρακτηριστικά του ΟΑΣΗΣ είναι η υψηλή ασφάλεια που παρέχει τόσο ως προς τη λειτουργία του όσο και ως προς τα δεδομένα που αυτό παράγει, χειρίζεται και αποθηκεύει. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της αξιοπιστίας του ΧΑ τόσο στο εσωτερικό της χώρας  όσο και στο εξωτερικό.

Ένας από τους βασικούς στόχους της ανάπτυξης του ΟΑΣΗΣ είναι η σταδιακή προσαρμογή και σύνδεση του ΧΑ με τις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Το ΟΑΣΗΣ λειτουργώντας και προς αυτή την κατεύθυνση υποστηρίζει τη διαπραγμάτευση των χρεογράφων σε δύο γλώσσες (ελληνικά και αγγλικά) καθώς και περισσότερα από ένα νομίσματα (Ευρώ, Δολάριο, κλπ).

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων