Πολυξένη (Ξένια) Καζόλη

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

 

Η κα Καζόλη Καζόλη είναι έμπειρη διεθνής δικηγόρος, μέλος των δικηγορικών συλλόγων Νέας Υόρκης, Παρισιού και Αθηνών. Έχει ολοκληρώσει μεγάλες και πολύπλοκες συναλλαγές για περισσότερα από είκοσι χρόνια σε πολυεθνικά περιβάλλοντα, έχει συμβουλεύσει τις κυβερνήσεις της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας σε ιδιωτικοποιήσεις και προσφορών, και έχει συμβουλεύσει πελάτες σχετικά με τους οικονομικούς κανονισμούς της ΕΕ και την εταιρική διακυβέρνηση.

Μέχρι το 2015, ήταν σύμβουλος στην Allen & Overy LLP, όπου πέρασε 15 χρόνια ειδικευμένη σε διεθνείς προσφορές χρεωστικών και συμμετοχικών τίτλων και συμβουλεύοντας για ιδιωτικοποιήσεις και διασυνοριακές συναλλαγές. Πριν από αυτό, εξασκούνταν με την Skadden Arps LLP στα γραφεία τους στο Παρίσι και το Λονδίνο στην ομάδα διεθνών κεφαλαιαγορών.

Η κα Καζόλη έχει επίσης συνεργαστεί με την Παγκόσμια Τράπεζα, διεξάγοντας νομική αξιολόγηση, πολιτική και κανονιστική μεταρρύθμιση και συμβουλεύοντας για την ανάπτυξη δικαστικών ικανοτήτων στο Περού, την Αργεντινή, το Ελ Σαλβαδόρ και τη Βενεζουέλα, και πιο πρόσφατα ως εμπειρογνώμονας με την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Γεωργία παρέχοντας τεχνική βοήθεια και κατάρτιση σε κυβερνητικούς αξιωματούχους σχετικά με τη διαπραγμάτευση και τη σύνταξη διεθνών συμβάσεων.

Τα τελευταία χρόνια συμβουλεύει σχετικά με τη ρυθμιστική μεταρρύθμιση και την εταιρική διακυβέρνηση κυβερνήσεων, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και εταιρειών, από μικρές έως μεγάλες. Υπηρέτησε για πέντε χρόνια ως ανώτερη σύμβουλος στην Nestor Advisors Ltd, μια συμβουλευτική εταιρεία του Ηνωμένου Βασιλείου που ειδικεύεται στην εταιρική διακυβέρνηση.

Η κα Καζόλη είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Πρόεδρος του ΕΣΕΔ (Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης), μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του Ταμείου Ανάπτυξης (οντότητα που εποπτεύει τις ελληνικές κρατικές εταιρείες) και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Autohellas, καθώς και μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της ΜΚΟ ΔΕΣΜΟΣ. Τέλος, εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Επιτροπή Καταπολέμησης της Διαφθοράς και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Μιλάει πέντε γλώσσες και είναι κάτοχος LLM από το Πανεπιστήμιο George Washington..

Υπηκοότητα: Ελληνική

 

Δείτε το αναλυτικό CV

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων