ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΕΒΕ ΤΡΟΦ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, δυνάμει των αντίστοιχων ενημερώσεων που έλαβε την Δευτέρα 20.05.2024 και την Τρίτη 21/05/2024 από τον μέτοχό της κ. Βασίλειο Καρακουλάκη (Πρόεδρο Δ.Σ.) ότι η εταιρεία LEYENDA INVESTMENTS LTD (συνδεδ. νομικό πρόσωπο με τον κ. Καρακουλάκη) αγόρασε την Δευτέρα 20.05.2024 με χρηματιστηριακή συναλλαγή 5.000 μετοχές της εταιρείας συνολικής αξίας 2.477,65 ευρώ και αντίστοιχα την Τρίτη 21/05/2024 αγόρασε με χρηματιστηριακή συναλλαγή 5.000 μετοχές της εταιρείας συνολικής αξίας 2.379,48 ευρώ.


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων