ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥ WEBSITE ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATHEXGROUP

Η παρούσα ενημέρωση αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που πραγματοποιείται από τις εταιρείες του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών («Όμιλος») «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.», «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.», «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.», εφεξής από κοινού οι «Εταιρείες», στο πλαίσιο της χρήσης της εταιρικής ιστοσελίδας του Ομίλου.

Συγκεκριμένα, ο ιστότοπος https://www.athexgroup.gr/ («Ιστότοπος») αποτελεί το δικτυακό τόπο του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών μέσω του οποίου μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με τις υπηρεσίες, τα προϊόντα και τη δραστηριότητα των Εταιρειών του Ομίλου, να δηλώνετε συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, να υποβάλλετε ερωτήματα και να έρχεστε σε επικοινωνία μαζί μας, εφόσον το επιθυμείτε.   

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το παρόν κείμενο προκειμένου να ενημερωθείτε αναλυτικώς για τους όρους της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

1.   Υπεύθυνος επεξεργασίας

Οι Εταιρείες του Ομίλου είναι ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία υπόκεινται σε επεξεργασία κατά τη χρήση του Ιστοτόπου. Η έδρα τους βρίσκεται στην Αθήνα, Λ. Αθηνών, αρ. 110, Τ.Κ. 104 42, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210 33 66 800, e-mail: protocol@athexgroup.gr.

2.   Προσωπικά δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία

Κατά την πλοήγησή σας στον Ιστότοπό μας, επεξεργαζόμαστε μόνο τα προσωπικά δεδομένα τα οποία οι ίδιοι μας παραχωρείτε είτε στο πλαίσιο της επικοινωνίας σας με τις Εταιρείες του Ομίλου εφόσον επιθυμείτε να υποβάλλετε κάποιο αίτημα ή ερώτημα αναφορικά με τις υπηρεσίες τους ή επιθυμείτε να εξυπηρετηθείτε είτε κατά την συμπλήρωση φόρμας αίτησης συμμετοχής σε εκπαιδευτικά σεμινάρια είτε σε περίπτωση που δηλώσετε ότι επιθυμείτε να λαμβάνετε δελτία τύπου και λοιπές ενημερώσεις του Ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Παράλληλα, το Χρηματιστήριο Αθηνών επεξεργάζεται δεδομένα σας μέσω των cookies που είναι εγκατεστημένα στον Ιστότοπό μας και για τα οποία μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ.

Στα πλαίσια λειτουργίας του Iστοτόπου μας δε συλλέγουμε δεδομένα ειδικών κατηγοριών (φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων υγείας ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό). Συνεπώς σας προτρέπουμε να μην αποστέλλετε δεδομένα αυτής της κατηγορίας κατά την επικοινωνία σας με τον Όμιλο και σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση αποστολής τους οι Eταιρείες του Ομίλου θα προχωρούν άμεσα στη διαγραφή τους.

3.   Σκοπός Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Οι Eταιρείες του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για τους κάτωθι σκοπούς:

 • για την επικοινωνία μαζί σας σε περίπτωση που αποστείλετε κάποιο μήνυμα ή επιθυμείτε να υποβάλλετε αίτηση για χρήση των υπηρεσιών του Χρηματιστηρίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις οι οποίες αναγράφονται στον Ιστότοπό μας ή

 • για την διαχείριση της αίτησης συμμετοχής σας σε εκπαιδευτικά σεμινάρια ή

 • για την αποστολή ενημερωτικού υλικού και δελτίων τύπου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, δράσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες και πιστοποιήσεις των Eταιρειών του Ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών,

 • για  την καλύτερη λειτουργία του διαδικτυακού του τόπου και τη βελτίωση της πλοήγησης σε αυτόν, χρησιμοποιώντας cookies. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την Πολιτική cookies του Iστοτόπου μας εδώ.

Τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία αποκλειστικά για τους παραπάνω σκοπούς ή κατά περίπτωση για σκοπούς νομοθετικής/ρυθμιστικής συμμόρφωσης των Εταιρειών του Ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή υποστήριξης των νομικών μας αξιώσεων.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται με σεβασμό προς τις βασικές αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων, τις οποίες επιβάλλει ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων, ήτοι τη νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια, τον περιορισμό του σκοπού της επεξεργασίας, την ελαχιστοποίηση των δεδομένων, την ακρίβεια αυτών, τον  περιορισμό της περιόδου αποθήκευσης, ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα και, τέλος, της λογοδοσίας.

4.   Νομική βάση επεξεργασίας

Ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα που λαμβάνουν οι Eταιρείες του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, η επεξεργασία που πραγματοποιείται είναι απαραίτητη για σκοπούς διασφάλισης των εννόμων συμφερόντων των Eταιρειών του Ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και συγκεκριμένα της διατήρησης των απαραίτητων διαύλων επικοινωνίας με τους υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες, τα μέλη τους και γενικά κάθε ενδιαφερόμενο μέρος αλλά και της ενημέρωσης του κοινού για τις υπηρεσίες και τις δράσεις των Eταιρειών του Ομίλου .

Ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα που λαμβάνουν οι Eταιρείες του Ομίλου, σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οποιαδήποτε σχετική αίτηση για χρήση των υπηρεσιών τους, με βάση τις φόρμες αιτήσεων τις οποίες μπορείτε να βρείτε στον Iστότοπό μας, η επεξεργασία που πραγματοποιείται είναι απαραίτητη για τον σκοπό της εκτέλεσης σύμβασης μεταξύ των Eταιρειών του Ομίλου αναφορικά με τις υπηρεσίες που παρέχουν στα μέλη και τους πελάτες τους.

Ως προς τα προσωπικά δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε κατόπιν συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, νομική βάση για την επεξεργασία είναι πως αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου να ληφθούν μέτρα κατ' αίτησή σας, πριν από τη σύναψη σύμβασης.

Ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μας παρέχετε με την εγγραφή σας στη λίστα παραληπτών των δελτίων τύπου και γενικών ενημερώσεων, η επεξεργασία τους διενεργείται δυνάμει της ρητής συγκατάθεσης που μας δίδετε για τον εν λόγω σκοπό μέσω σχετικού πεδίου επιλογής πριν την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε είτε μέσω σχετικής επιλογής η οποία θα σας δίδεται κάθε φορά που λαμβάνετε ένα ενημερωτικό μας δελτίο είτε κατόπιν επικοινωνίας σας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ομίλου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dataprotectionofficer@athexgroup.gr

Τέλος, ως προς τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε από τα cookies που είναι εγκατεστημένα στον Ιστότοπό μας, η επεξεργασία βασίζεται στην παροχή της ρητής σας συγκατάθεσης στην περίπτωση χρήσης cookies πέραν των τεχνικώς απαραίτητων για τη λειτουργία του Ιστοτόπου.

5.   Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει αποκλειστικά το απαραίτητο, σε κάθε περίπτωση, προσωπικό των Εταιρειών του Ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το οποίο έχει λάβει τη δέουσα ενημέρωση για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Επιπροσθέτως, αποδέκτες των δεδομένων σας μπορεί να είναι συνεργαζόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις Εταιρείες του Ομίλου, όπως πάροχοι τεχνολογικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ασφάλειας πληροφοριών καθώς και πάροχοι εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Τα εν λόγω πρόσωπα, ενεργώντας ως εκτελούντες την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, έχουν πληροφορηθεί και δεσμευτεί εκ των προτέρων για την τήρηση της εμπιστευτικότητας των δεδομένων σας, γνωρίζουν και ακολουθούν τις οδηγίες μας σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία αυτών.

Τρίτα μέρη που επίσης ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας είναι επίσημοι κρατικοί και εποπτικοί φορείς (π.χ. διωκτικές και εισαγγελικές αρχές, εποπτικές αρχές κλπ.), όταν κληθούμε να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία, όταν η διαβίβαση κρίνεται απαραίτητη για σημαντικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, καθώς και για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

6.   Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός Ε.Ο.Χ.

Δεν πραγματοποιείται διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται στα πλαίσια αυτών των σκοπών, εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)

Εάν απαιτηθεί μελλοντικά, να πραγματοποιηθεί διαβίβαση σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, αυτή θα διενεργηθεί υπό τις προϋποθέσεις νόμιμης και ασφαλούς διαβίβασης που προβλέπονται από τον Κανονισμό 679/2016 (κεφάλαιο V αυτού) και την εθνική νομοθεσία.

7.   Χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των δεδομένων

Στα πλαίσια χρήσης του Ιστοτόπου μας δεν διενεργείται κατάρτιση προφίλ, και δεν προβαίνουμε σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων μέσω  επεξεργασίας των δεδομένων σας.

8.   Περίοδος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων 

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνο για το εύλογο χρονικό διάστημα που απαιτείται από τη φύση της επεξεργασίας των δεδομένων, την εκπλήρωση των εκ νόμου υποχρεώσεων μας για τήρηση των εν λόγω δεδομένων και την υποστήριξη τυχόν νόμιμων αξιώσεών μας.

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία ο Όμιλος επεξεργάζεται για την διαχείριση των αιτήσεων συμμετοχής σας σε εκπαιδευτικά σεμινάρια τηρούνται για χρονικό διάστημα 6 μηνών από την ολοκλήρωση του σεμιναρίου.

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία o Όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών επεξεργάζεται για την αποστολή σε εσάς δελτίων τύπου και ενημερωτικού υλικού, τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα δεν έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τα cookies, τηρούνται σύμφωνα με την Πολιτική cookies του Ιστοτόπου μας. 

9.   Σύνδεση με δικτυακούς τόπους τρίτων

Η τυχόν διασύνδεση του παρόντος διαδικτυακού τόπου με άλλο διαδικτυακό τόπο τρίτων μερών μέσω ειδικών συνδέσμων, υπερσυνδέσμων (links, hypperlinks, banners κ.λπ.) δεν συνεπάγεται την εκ μέρους του Ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανάληψη οιασδήποτε ευθύνης για το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου αυτού, την ποιότητα και την πληρότητα των τυχόν προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρουσιάζονται σε αυτόν ή την πολιτική που ακολουθείται σε αυτόν σχετικά με την προστασία και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να φροντίζει το ίδιο να ενημερώνεται για την προστασία και την επεξεργασία των δεδομένων του από τους ανωτέρω διαδικτυακούς τόπους και να διαβάζει τις αντίστοιχες πολιτικές προσωπικών δεδομένων αυτών. 

10.   Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας

Οι Εταιρείες εφαρμόζουν σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών για τη διασφάλιση του απόρρητου, την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση, καθώς και από κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Οι Εταιρείες έχουν λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Σημειώνεται ότι το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό, το οποίο επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση, καθοδήγηση και ενημέρωση. Τα μέτρα που λαμβάνονται, επανεξετάζονται και τροποποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα ή όταν κρίνεται απαραίτητο βάσει των νέων αναγκών και τεχνολογικών εξελίξεων.

11.   Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα, τα οποία δύνανται να ασκηθούν κατά περίπτωση:

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα
 • Δικαίωμα διόρθωσης ή/και συμπλήρωσης των δεδομένων σας
 • Δικαίωμα διαγραφής/ δικαίωμα στη λήθη
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας
 • Δικαίωμα φορητότητας
 • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης
   

12.   Άσκηση δικαιωμάτων

Εάν επιθυμείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή να ασκήσετε οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεται στις Εταιρείες μέσω φυσικής αλληλογραφίας προς: Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών, Λεωφόρος Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα, Υπόψη: Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) των Εταιρειών του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dataprotectionofficer@athexgroup.gr. Η απάντησή μας στο αίτημά σας θα λάβει χώρα εντός (1) ενός μηνός από τη λήψη του και δεν συνεπάγεται κόστος για εσάς. Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα δύο (2) επιπλέον μηνών, λόγω της πολυπλοκότητας ή του αριθμού των αιτημάτων, περίπτωση κατά την οποία θα ενημερωθείτε για την παράταση και τους λόγους αυτής το ταχύτερο δυνατό και το αργότερο εντός μήνα από την παραλαβή του αιτήματος.

13.   Υποβολή καταγγελιών

Σε περίπτωση που θεωρείτε πως: α) δεν ικανοποιήθηκε επαρκώς και νομίμως κάποιο αίτημά σας ή β) το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων προσβάλλεται από κάποια επεξεργασία που πραγματοποιούμε, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr)

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων