Τα μέλη τα οποία συμμετέχουν στην αγορά παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών είναι τα μέλη Χ.Α., σε ότι αφορά την πραγματοποίηση συναλλαγών και τα μέλη ΕΤ.ΕΚ., σε ότι αφορά την διεξαγωγή της εκκαθάρισης των προαναφερθέντων συναλλαγών.

Τα μέλη του Χ.Α. ανάλογα με την δυνατότητα κατάρτισης συναλλαγών στην αγορά παραγώγων μπορούν να ενεργούν ως εξής:

  • Απλά Μέλη, τα οποία μπορούν να καταρτίσουν συναλλαγές για λογαριασμό πελατών ή για ίδιο λογαριασμό ή
  • Ειδικοί Διαπραγματευτές όπου μέσω ενός Ιδίου Λογαριασμού τα μέλη δεσμεύονται να εισάγουν ζεύγη εντολών αγοράς και πώλησης (quotes) επί ενός ή περισσοτέρων προϊόντων που διαπραγματεύονται στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. με σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητας και του βάθους της αγοράς.

 

Τα μέλη της ΕΤ.ΕΚ. ανάλογα με την δυνατότητα εκκαθάρισης συναλλαγών που έχουν καταρτιστεί στην αγορά παραγώγων του Χ.Α. μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

  • Άμεσο Εκκαθαριστικό Μέλος το οποίο εκκαθαρίζει συναλλαγές (πελατών του ή ιδίου λογαριασμού) που έχουν καταρτιστεί από το ίδιο με την ιδιότητά του ως μέλος του Χ.Α.
  • Γενικό Εκκαθαριστικό μέλος το οποίο εκκαθαρίζει συναλλαγές (πελατών ή ιδίου λογαριασμού) που έχουν καταρτιστεί από οποιοδήποτε μέλος του Χ.Α.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων