Στιγμιότυπο

τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση

ΣΜΕ

( τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση )
Σειρές Α Ποσ. Α Π Ποσ. Π Τιμή Μεταβ. % Μεταβ. Όγκος Ανοικτές Θέσεις Τελευταία Ενημέρωση
FTSE23B 0 0 0 0 2.508,75 7,75 0,31 4 0 18:38:13
FTSE23C 0 0 0 0 2.510 9,25 0,37 100 0 18:38:13
FTSE23D 0 0 0 0 - 0 0,00 0 0 17:25:01
FTSE23F 0 0 0 0 - 0 0,00 0 0 17:25:01
FTSE23I 0 0 0 0 - 0 0,00 0 0 17:25:01
FTSE23L 0 0 0 0 - 0 0,00 0 0 17:25:01

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων