Στιγμιότυπο

τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση

ΣΜΕ

( τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση )
Σειρές Α Ποσ. Α Π Ποσ. Π Τιμή Μεταβ. % Μεταβ. Όγκος Ανοικτές Θέσεις Τελευταία Ενημέρωση
FTSE24C 0 0 0 0 3.469 47,75 1,40 1 0 18:38:17
FTSE24D 0 0 0 0 3.463,25 40,5 1,18 1 0 18:38:17
FTSE24E 0 0 0 0 - 0 0,00 0 0 17:25:02
FTSE24F 0 0 0 0 - 0 0,00 0 0 17:25:02
FTSE24I 0 0 0 0 - 0 0,00 0 0 17:25:02
FTSE24L 0 0 0 0 - 0 0,00 0 0 17:25:02

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων