Ιστορικά στοιχεία παραγώγου

Κλεισίματα 30 ημερών

EXAE24I

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
19 Ιουλ 2024 4,76 -0,42 301 4,8 4,73 40 4,76 5.641
18 Ιουλ 2024 4,78 -0,21 277 4,83 4,76 37 4,77 5.760
17 Ιουλ 2024 4,79 0,00 87 4,81 4,77 13 4,8 5.990
16 Ιουλ 2024 4,79 -2,04 57 4,85 4,79 10 4,79 6.029
15 Ιουλ 2024 4,89 0,00 89 4,92 4,89 13 4,86 6.043
12 Ιουλ 2024 4,89 0,82 60 4,91 4,88 11 4,89 6.002
11 Ιουλ 2024 4,85 -0,41 150 4,94 4,85 25 4,86 5.999
10 Ιουλ 2024 4,87 -1,22 13 4,95 4,87 4 4,87 5.929
9 Ιουλ 2024 4,93 0,20 35 4,95 4,89 11 4,95 5.924
8 Ιουλ 2024 4,92 3,14 115 4,92 4,74 22 4,93 5.920
5 Ιουλ 2024 4,77 -0,42 47 4,79 4,76 11 4,76 5.930
4 Ιουλ 2024 4,79 0,00 58 4,85 4,79 12 4,8 5.883
3 Ιουλ 2024 4,79 -1,03 7 4,83 4,79 3 4,82 5.828
2 Ιουλ 2024 4,84 0,00 20 4,87 4,84 3 4,82 5.821
1 Ιουλ 2024 4,84 0,62 48 4,94 4,84 14 4,87 5.841
28 Ιουν 2024 4,81 1,69 68 4,83 4,74 14 4,81 5.853
27 Ιουν 2024 4,73 1,07 4 4,73 4,73 2 4,78 5.887
26 Ιουν 2024 4,68 0,00 109 4,72 4,65 23 4,7 5.890
25 Ιουν 2024 4,68 -2,09 121 4,71 4,66 23 4,69 5.945
21 Ιουν 2024 4,78 -1,44 684 5,05 4,74 47 4,7 6.020
20 Ιουν 2024 4,85 -1,22 186 4,99 4,84 19 4,85 5.485
19 Ιουν 2024 4,91 1,45 735 5,085 4,85 22 4,9 5.304
18 Ιουν 2024 4,84 -0,21 2.333 4,889 4,84 33 4,87 4.569
17 Ιουν 2024 4,85 0,21 700 4,85 4,75 20 4,85 2.236
14 Ιουν 2024 4,84 -1,22 762 4,95 4,805 16 4,82 1.538
13 Ιουν 2024 4,9 0,20 627 4,96 4,88 17 4,93 776
12 Ιουν 2024 4,89 0,41 28 4,93 4,89 3 4,98 164
11 Ιουν 2024 4,87 -1,62 28 4,97 4,87 5 4,86 136
10 Ιουν 2024 4,95 -0,20 8 4,95 4,9 2 4,97 108
7 Ιουν 2024 4,96 0,00 0 0 0 0 4,91 100

EXAE24L

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

EXAE25C

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

EXAE25F

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων