Ιστορικά στοιχεία παραγώγου

Κλεισίματα 30 ημερών

ELLAKTORBOR

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
21 Μαϊ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 2,63 2.681
20 Μαϊ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 2,645 2.681
17 Μαϊ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 2,66 2.681
16 Μαϊ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 2,68 2.681
15 Μαϊ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 2,7 2.681
14 Μαϊ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 2,76 2.681
13 Μαϊ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 2,69 2.681
10 Μαϊ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 2,62 2.681
9 Μαϊ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 2,6 2.681
8 Μαϊ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 2,6 2.681
2 Μαϊ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 2,62 2.681
30 Απρ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 2,585 2.681
29 Απρ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 2,62 2.681
26 Απρ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 2,54 2.681
25 Απρ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 2,595 2.681
24 Απρ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 2,57 2.681
23 Απρ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 2,605 2.681
22 Απρ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 2,535 7.173
19 Απρ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 2,52 7.173
18 Απρ 2024 0,01 -99,81 0 0 0 0 2,495 7.173
17 Απρ 2024 5,38 53.700,00 4.492 5,38 4,88 2 2,495 7.173
16 Απρ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 2,49 2.681
15 Απρ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 2,45 2.681
12 Απρ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 2,54 2.681
11 Απρ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 2,575 2.681
10 Απρ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 2,525 2.681
9 Απρ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 2,53 2.681
8 Απρ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 2,475 2.681
5 Απρ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 2,52 2.681
4 Απρ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 2,45 2.681

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων