Ομόλογα

ΝΟΒΑΛΟ1

Ονομασία ομολόγου ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΕΕΑΠ (Μη μετατρέψιμο)
Εκδότης ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΕΕΑΠ

Τελευταία ενημέρωση:14:25:18 (Οι τιμές εμφανίζονται με 15 λεπτά καθυστέρηση)
Τελευταία τιμή Όγκος Διαφορά Διαφορά % Αγορά Πώληση
Τιμή Όγκος Τιμή Όγκος
92 6.000 -0,55 -0,59 91,55 6.000 92 21.000
Υψηλό ημέρας Χαμηλό ημέρας Προηγούμενο κλείσιμο Συναλλαγές ημέρας
Συν. Όγκος Συν. Αξία
92 91,8 92,55 36.000 33.080
Αριθμός πράξεων ημέρας Πακέτα ημέρας
Αριθμός Όγκος Αξία
14
Συν. αριθμός χρεογράφων Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων Κεφαλαιοποίηση

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων