Ομόλογα

ΠΡΟΝΤΕΑΟ1

Ονομασία ομολόγου ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΕΕΑΠ (Μη μετατρέψιμο)
Εκδότης ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.

Τελευταία ενημέρωση:14:24:44 (Οι τιμές εμφανίζονται με 15 λεπτά καθυστέρηση)
Τελευταία τιμή Όγκος Διαφορά Διαφορά % Αγορά Πώληση
Τιμή Όγκος Τιμή Όγκος
90,95 2.000 1,2699 1,42 90,0001 2.000 91 1.000
Υψηλό ημέρας Χαμηλό ημέρας Προηγούμενο κλείσιμο Συναλλαγές ημέρας
Συν. Όγκος Συν. Αξία
90,95 90,1 89,6801 16.000 14.480,397
Αριθμός πράξεων ημέρας Πακέτα ημέρας
Αριθμός Όγκος Αξία
7
Συν. αριθμός χρεογράφων Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων Κεφαλαιοποίηση

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων