Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας

Η Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών ολοκλήρωσε με επιτυχία την επανα-πιστοποίηση κατά το διεθνές πρότυπο Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO22301:2012 του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (ΣΔΕΣ) που έχει υλοποιήσει και θέσει σε λειτουργία.

Το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, αφορά το μηχανισμό οργάνωσης και το σύνολο των διαδικασιών για την διασφάλιση της συνέχειας των κρίσιμων επιχειρησιακών λειτουργιών του σε περιπτώσεις καταστροφικών γεγονότων ή συμβάντων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν παρατεταμένη διακοπή της ομαλής λειτουργίας του.

Ο έλεγχος και η πιστοποίηση του ΣΔΕΣ του Ομίλου, έγινε από την εταιρεία συμβούλων Lloyd's και το Τμήμα Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA).

Ό Όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, απέκτησε την Πιστοποίηση Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity) ISO22301:2012 για το σύνολο των εταιρειών του, καθώς επίσης και για όλες τις επιχειρησιακές λειτουργίες και παρεχόμενα προϊόντα & υπηρεσίες. Είναι από τις λίγες εταιρείες στην Ελλάδα που διαθέτει πλέον την ανωτέρω πιστοποίηση, ιδιαίτερα δε για την πολυπλοκότητα και το εύρος (scope) του Certification. Η πιστοποίηση συνοδεύεται με διαπίστευση από τον οργανισμό UKAS (United Kingdom Accreditation Service).

Για την επανα-πιστοποίησή του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά το διεθνές πρότυπο Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO22301:2012, από την εταιρεία συμβούλων Lloyd's, διαβάστε το σχετικό Δελτίο Τύπου.

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων