Ξεκινάει η «Εβδομάδα Τηλεπικοινωνίας», ένα αφιέρωμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις εισηγμένες  εταιρείες του κλάδου Τηλεπικοινωνιών & Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

Το αφιέρωμα περιλαμβάνει :

  • Παρουσίαση της εξέλιξης των συνολικών μεγεθών των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου την τελευταία 10ετία
  • Factsheet για κάθε μία εταιρεία με χρηματιστηριακά και οικονομικά στοιχεία
  • Video στελεχών εταιρειών, οι οποίοι αναφέρονται στην πορεία αλλά και τις προοπτικές αυτών