ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ (3) ΠΡΩΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΧΑ ΚΑΙ ΧΑΚ

Search
Toolbox
Laws and Regulations

Market

Composite index

Calendar

FinancialCalendarPortlet

Asset Publisher