Μετοχές

ΕΧΑΕ

Ονομασία μετοχής ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
19 Ιουλ 2024 4,765 0,21 42.200 4,8 4,705 199.995,7 300 4,75
18 Ιουλ 2024 4,755 -0,52 26.827 4,81 4,755 127.978,14 154 4,78
17 Ιουλ 2024 4,78 0,21 95.895 4,84 4,725 457.372,95 302 4,79
16 Ιουλ 2024 4,77 -1,45 33.048 4,86 4,76 158.791,64 204 4,84
15 Ιουλ 2024 4,84 -0,62 23.611 4,89 4,84 114.932,35 147 4,875
12 Ιουλ 2024 4,87 0,72 30.628 4,88 4,83 148.662 187 4,845
11 Ιουλ 2024 4,835 0,31 154.569 4,9 4,815 752.271,31 447 4,85
10 Ιουλ 2024 4,82 -1,63 29.500 4,92 4,81 142.992,5 198 4,9
9 Ιουλ 2024 4,9 0,31 120.840 4,925 4,82 591.360,23 396 4,87
8 Ιουλ 2024 4,885 3,61 170.590 4,9 4,7 819.600,5 591 4,74
5 Ιουλ 2024 4,715 -0,74 75.965 4,815 4,71 359.653,9 425 4,75
4 Ιουλ 2024 4,75 -0,11 38.810 4,82 4,74 185.029,73 187 4,755
3 Ιουλ 2024 4,755 -1,86 39.303 4,85 4,755 188.672,46 167 4,85
2 Ιουλ 2024 4,845 -1,12 34.660 4,9 4,76 167.246,25 187 4,9
1 Ιουλ 2024 4,9 1,24 165.305 4,95 4,79 808.138,12 306 4,87
28 Ιουν 2024 4,84 1,89 137.703 4,84 4,68 656.923,55 489 4,72
27 Ιουν 2024 4,75 1,71 111.720 4,75 4,6 523.593,36 314 4,67
26 Ιουν 2024 4,67 0,21 90.302 4,67 4,6 419.375,08 342 4,66
25 Ιουν 2024 4,66 -4,12 166.886 4,69 4,645 778.883,24 654 4,65
21 Ιουν 2024 4,86 -3,19 265.541 5,04 4,86 1.301.939,67 753 5
20 Ιουν 2024 5,02 -0,99 172.181 5,13 4,98 867.500,94 394 5,13
19 Ιουν 2024 5,07 0,60 43.847 5,1 5,01 222.346,71 231 5,09
18 Ιουν 2024 5,04 0,40 44.300 5,04 4,98 221.528,94 225 5,04
17 Ιουν 2024 5,02 0,80 94.079 5,02 4,9 468.822,8 388 4,99
14 Ιουν 2024 4,98 -1,39 123.491 5,05 4,93 614.962,73 554 5,05
13 Ιουν 2024 5,05 -0,39 36.027 5,11 5,02 182.301,48 251 5,09
12 Ιουν 2024 5,07 1,71 39.356 5,12 4,985 198.022,37 200 4,985
11 Ιουν 2024 4,985 -1,48 43.468 5,1 4,985 218.395,87 295 5,06
10 Ιουν 2024 5,06 0,80 48.645 5,08 4,98 243.937,9 273 5

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων