Ενημερωτικά δελτία κ.α.

Πληροφοριακό σημείωμα για την απόσχιση του κλάδου εκκαθάρισης - Ιούλιος 2010

Η ΕΧΑΕ δημοσιεύει το Πληροφοριακό Σημείωμα για την απόσχιση του κλάδου εκκαθάρισης των συναλλαγών της εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια και την εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική της εταιρεία "Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία"

Δείτε επίσης:
το παράρτημα Ι - Έκθεση διαπίστωσης της Λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του κλάδου της Εκκαθάρισης των Συναλλαγών (PwC)
τα παραρτήματα II - IV - Στοιχεία και Πληροφορίες 2008, 2009 και α' τριμήνου 2010


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων