Ενημέρωση

Ενημερωθείτε για τις εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και δείτε σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες που αφορούν στις αγορές μας και τα προϊόντα χρηματιστηριακά μας προΪόντα.

Βρείτε στοιχεία για το προφίλ των εισηγμένων εταιριών, την οικονομική τους εικόνα, ενημερωτικά δελτία και εκθέσεις που δημοσιεύουν τακτικά, καθώς επίσης ανακοινώσεις και δελτία τύπου τα οποία αναρτώνται σε πραγματικό χρόνο, απευθείας από την εισηγμένη.

Πληροφορηθείτε για τις αποφάσεις, τις ανακοινώσεις, τα νέα καθώς και τις εκδηλώσεις του Ομίλου ΕΧΑΕ.

Συμβουλευτείτα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στη συναλλακτική δραστηριότητα των αγορών, είτε σε πραγματικό χρόνο είτε στο τέλος της ημέρας είτε ιστορικά, ενώ μπορείτε να κατεβάστε περιοδικά, όπως στατιστικές εκδόσεις και αναφορές για την αγορά αξιών και παραγώγων.

 

Αγορές

Εισηγμένες εταιρείες

Χρηματιστηριακά προϊόντα

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών (AthexGroup) αποτελεί τον διαχειριστή των οργανωμένων αγορών, των αγορών πολυμερούς διαπραγμάτευσης καθώς και της εξωχρηματιστηριακής αγοράς της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Περισσότερα...

Αναζητείστε, ανά εταιρεία, υλικό και πληροφορίες που οι μετοχές της διαπραγματεύονται στον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών. Περισσότερα...

Ενημερωθείτε αναλυτικά, για το σύνολο των χρηματιστηριακών προϊόντων που είναι εισηγμένα και διατίθενται, προς διαπραγμάτευση, στις αγορές του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών. Περισσότερα...

Δραστηριότητα αγορών

Εκδόσεις

Αναφορές

Κατεβάστε και επεξεργαστείτε ελεύθερα λεπτομερή στοιχεία αναφορικά με την ημερήσια δραστηριότητα των Αγορών του Ομίλου μας, όπως: Στοιχεία Συναλλαγών Αγορών / Κατηγοριών, Στοιχεία Συναλλαγών Κλάδων, Πακέτα, Αρχεία Τιμών Κλεισίματος. Περισσότερα...

Κατεβάστε και ενημερωθείτε από τις περιοδικές εκδόσεις του Ομίλου μας, σχετικά με την λειτουργία των Αγορών του, όπως: Ημερήσιο Δελτίο Τιμών, Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο, Ετήσιο Στατιστικό Δελτίο, κ.α. Περισσότερα...

Ενημερωθείτε από τις περιοδικές αναφορές του Ομίλου μας, αναφορικά με Μερίδια Αγοράς Μελών Αγοράς Χρεογράφων, Μερίδια Αγοράς Μελών Αγοράς Παραγώγων, Εκκαθαρισμένη Αξία Εκκαθαριστικών Μελών & Αξία Διακανονισμού Ανά Θεματοφύλακα, Spreads, Μέσες Μηνιαίες Τιμές Χρεογράφων, Ελάχιστη Ανακοινώσιμη Ποσότητα Μετοχών, Αξιολόγηση Ειδικών Διαπραγματευτών Αγοράς Χρεογράφων. Διαβάστε περισσότερα...

   

Ανακοινώσεις

 

 

Αναζητείστε και διαβάστε τα Δελτία Τύπου του Ομίλου μας, καθώς και το σύνολο των ανακοινώσεων που δημοσιεύονται απευθείας από τις εισηγμένες εταιρείες και τους εκδότες ΔΑΚ. Περισσότερα...

                                   

 

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων