Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε.

Δραστηριότητα Βιομηχανική παραγωγή παντός τύπου χαλυβδοσωλήνων.
Έτος Ίδρυσης 1967
Διεύθυνση 56Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ -
Ταχ Κωδ:32011
ΟΙΝΟΦΥΤΑ
Τηλέφωνο (210)-2799231 , (22620)-32280
Telefax (210)-2798972 , (22620)-31205
Ιστοσελίδα http://www.tzirakian.com
Email info@tzirakian.com, webmaster@tzirakian.com
Διοικητικό Συμβούλιο ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Λ ΑΡΙΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α ΛΥΜΠΑΡΕΤ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Κ ΑΝΟΥΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΕΒΟΡΚΙΑΝ Π ΕΙΡΗΝΗ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΠΑΤΑΝΙΑΝ Κ ΚΑΣΠΑΡ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΓΚΟΥΖΟΥΛΗΣ Α ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Χ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΑΡΙΣ  (26,77%)
ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΛΥΜΠΑΡΕΤ (15,19%)
Προσωπικό Εταιρείας 58
Προσωπικό Ομίλου  
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΒΡΑΣ
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΒΡΑΣ
Εισαγωγή στο Χ.Α. 29 Αυγ 1990
Κλάδος / Υποκλάδος Πρώτες Ύλες  / Σίδηρος & Χάλυβας (1 Ιουλ 2019)
Συμμετοχή σε δείκτες ΔΠΥ   ASI   ΔΟΜ   FTSEA  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΤΖΚΑ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 6.522.720

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων