Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Δραστηριότητα Η επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας διακρίνεται σε ηλεκτροπαραγωγή με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και σε κατασκευαστικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τα έργα ΑΠΕ καθώς και με έργα για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα κατέχοντας πτυχίο 6ης τάξης.
Έτος Ίδρυσης 1949
Διεύθυνση ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 85
Ταχ Κωδ:11526
ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο (210)-6968000
Telefax (210)-6968099
Ιστοσελίδα www.terna-energy.com
Email info@terna-energy.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ Θ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ Γ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ Β ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΕΛΟΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
ΣΠΥΡΟΥ Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΓΟΥΡΖΗΣ Α ΜΙΧΑΗΛ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΕΡΓΟΣ Ι ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
APKARIAN S GAGIK (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (37,9318%)
ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (11,0583%)
ATALE ENTERPRISES LTD (6,0%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 334
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Γιώργος Κούφιoς
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Γιώργος Κούφιoς
Εισαγωγή στο Χ.Α. 14 Νοε 2007
Κλάδος / Υποκλάδος Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας / Εναλλακτική Ηλεκτρική Ενέργεια (1 Ιουλ 2019)
Συμμετοχή σε δείκτες ΓΔ   ΔΟΜ   FTSE   ΣΑΓΔ   FTSEA   ΔΚΩ   HELMSI   FTSED  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΤΕΝΕΡΓ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 1.397.212.385,4

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων