Διακανονισμός διασυνοριακών συναλλαγών και υπηρεσίες θεματοφυλακής μέσω σύνδεσης με ξένα αποθετήρια και θεματοφύλακες

Βασικά πλεονεκτήματα

  • Παρακολούθηση των διεθνών τίτλων στους λογαρισμούς των τελικών επνεδυτών στο σύστημα καταχώρησης του ATHEXCSD
  • Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
  • Διαχείριση εταιρικών πράξεων
  • Υποστήριξη υπηρεσιών φορολόγησης

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων